Hải quan Hà Nội: 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới

10:07 | 04/06/2020

(HQ Online) - Tính đến hết tháng 5/2020, 24/24 đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội đang tập trung cao nhất cho công tác chuẩn bị, bảo đảm đại hội diễn ra thành công, dự kiến vào nửa đầu tháng 7/2020.

hai quan ha noi 100 dang bo chi bo co so hoan thanh to chuc dai hoi nhiem ky moi Hải quan Hà Nội: Các chi cục đều biến động doanh nghiệp làm thủ tục
hai quan ha noi 100 dang bo chi bo co so hoan thanh to chuc dai hoi nhiem ky moi Hải quan Hà Nội: Thi đua là động lực để phát triển
hai quan ha noi 100 dang bo chi bo co so hoan thanh to chuc dai hoi nhiem ky moi Hải quan Hà Nội phát động phong trào thi đua “Kỷ cương- Đổi mới- Hiệu quả”
hai quan ha noi 100 dang bo chi bo co so hoan thanh to chuc dai hoi nhiem ky moi
Công chức Cục Hải quan Hà Nội thực hiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp. Ảnh: N.Linh

Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội có 5 đảng bộ và 19 chi bộ cơ sở, với tổng cộng 681 đảng viên. Ngoài địa bàn tại thành phố Hà Nội, các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ còn ở tại 4 tỉnh: Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái.

Để chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Cục Hải quan Hà Nội đã tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy Hà Nội tới các cấp ủy và toàn thể đảng viên.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hải quan Hà Nội đã thành lập các tổ công tác chỉ đạo đại hội, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban văn kiện và Tiểu ban phục vụ đại hội.

Để giúp các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội, Đảng ủy Cục Hải quan Hà Nội đã lựa chọn, chỉ đạo Đảng bộ Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở vào giữa tháng 3/2020.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Cục Hải quan Hà Nội, các đại hội Đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội đã diễn ra theo đúng kế hoạch, phát huy dân chủ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đại hội đã đánh giá kỹ tình hình, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ mới. Qua đại hội cũng giúp kiện toàn đội ngũ cán bộ bảo đảm số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Đặc biệt, từ đại hội điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hải quan Hà Nội đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm, như: Chuẩn bị tốt các bước theo đúng quy định, hướng dẫn; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc quá trình chuẩn bị bảo đảm thực hiện đúng các quy trình và kế hoạch; nắm vững diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, từ đó kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, nổi cộm nếu có trước khi tổ chức đại hội...

N.Linh