Hải quan Đồng Tháp bán đấu giá 2 lô đường cát

10:32 | 28/02/2022

(HQ Online) - Hai lô đường cát thuộc tang vật do Cục Hải quan Đồng Tháp bắt giữ trong các vụ vận chuyển trái phép hàng hóa đang được đơn vị này làm thủ tục bán đấu giá, sung công quỹ nhà nước.

Hải quan Đồng Tháp bắt giữ cả tấn đường lậu trong ghe cào cá
Hải quan Đồng Tháp bắt đường lậu vô chủ
0357-10-3219-12-2459-img-7272-baohaiquan
Đường nhập lậu do Hải quan Đồng Tháp bắt giữ. Ảnh: TH

Cụ thể, lô thứ nhất, gồm 1.500kg đường kết tinh Hiệu REFINED SUGAR KSL group, Thái Lan sản xuất; ngày sản xuất 3/2021, hạn dùng 3/2023; số lô S43; bao bì còn nguyên (30 bao). Giá khởi điểm 24.750.000 đồng

Lô thứ hai, gồm 1.000kg đường kết tinh Hiệu-REFINED SUGAR-KSL group, Thái Lan sản xuất; ngày sản xuất tháng 7/2021, hạn dùng tháng 7/2023; bao bì còn nguyên (20 bao). Giá khởi điểm 18 triệu đồng.

Hiện Cục Hải quan Đồng Tháp đã đăng thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá. Tổ chức bán đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Trong đó, có hội trường diện tích từ 120m2 trở lên và cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc tổ chức đấu giá chuyên nghiệp đối với loại tài sản đấu giá; phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

Chứng minh cụ thể về năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong việc tổ chức, điều hành đấu giá tài sản bằng các hợp đồng dịch vụ và hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thành có hiệu quả thiết thực; cung cấp lai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm gần nhất, mỗi năm từ 60 triệu đồng trở lên...

Lê Thu