Hải quan Đồng Nai cam kết giải quyết công việc trong 8 giờ làm việc

11:44 | 24/05/2013

(HQ Online)- Cục Hải quan Đồng Nai vừa có thông báo đến cộng đồng doanh nghiệp làm thủ tục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời hạn giải quyết công việc trong vòng 8 giờ làm việc đối với một số công việc và công văn liên quan đến doanh nghiệp.

hai quan dong nai cam ket giai quyet cong viec trong 8 gio lam viec

Hướng dẫn thủ tục hải quan cho DN tại Chi cục Hải quan KCX Long Bình- Đồng Nai.

Theo đó, tại cấp Cục có 8 nội dung sẽ được giải quyết, thông báo cho doanh nghiệp trong vòng 8 giờ làm việc như: cấp phiếu theo dõi trừ lùi; thông báo kết quả kiếm tra khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, báo cáo quyết toán danh mục hàng nhập khẩu miễn thuế không đúng quy định; thông báo giám sát hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; tiếp nhận lịch đăng ký làm việc của các doanh nghiệp...

Tại cấp chi cục có 19 mục công việc, thông báo sẽ được giải quyết trong thời hạn 8 giờ làm việc như: đăng ký, tiếp nhận tờ khai Hải quan; xử lý công văn nợ chứng từ; xử lý công văn bổ sung chứng từ đúng hạn cam kết; tiếp nhận khai bổ sung tờ khai hải quan trước thông quan; hoàn thành tờ khai miễn kiểm tra; xác định trị giá tính thuế tại cấp Chi cục đối với hàng hoá thuộc diện nộp thuế ngay; kiểm tra thực tế hàng hóa lô hàng thuộc diện kiểm tra theo tỷ lệ...

Theo Cục Hải quan Đồng Nai, căn cứ theo Tuyên ngôn phục vụ khách hàng và nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hơn nữa, đơn vị đã rà soát và có thông báo trên để doanh nghiệp có thể theo dõi quá trình làm thủ tục hải quan, làm căn cứ để lãnh đạo Cục giám sát, đôn đốc các công việc do các phòng, chi cục giải quyết cho doanh nghiệp khi làm thủ tục tại Cục Hải quan Đồng Nai.

Đ.N