Hải quan Đà Nẵng: Xây dựng hình ảnh đẹp về công chức hải quan

08:28 | 19/10/2019

(HQ Online) - Xuất phát từ mục tiêu xây dựng mô hình hải quan sân bay quốc tế kiểu mẫu tại Việt Nam, vừa tạo thuận lợi, thông thoáng cho hoạt động XNK, XNC, vừa nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý hải quan, Cục Hải quan Đà Nẵng đã xây dựng và triển khai Đề án “Nụ cười hải quan”.

hai quan da nang xay dung hinh anh dep ve cong chuc hai quan Hải quan Đà Nẵng nhiều hoạt động vì môi trường xanh, sạch
hai quan da nang xay dung hinh anh dep ve cong chuc hai quan Cục Hải quan Đà Nẵng khẩn trương triển khai sáp nhập chi cục hải quan
hai quan da nang xay dung hinh anh dep ve cong chuc hai quan Hải quan Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ chống gian lận xuất xứ
hai quan da nang xay dung hinh anh dep ve cong chuc hai quan Hải quan Đà Nẵng triển khai Đề án “Nụ cười Hải quan”
hai quan da nang xay dung hinh anh dep ve cong chuc hai quan
Hoạt động nghiệp vụ của CBCC hải quan tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: N.Linh.

Đến nay, Đề án đang triển khai giai đoạn 1. Cục Hải quan Đà Nẵng kỳ vọng những kết quả từ việc triển khai Đề án sẽ tạo hình ảnh đẹp về người công chức hải quan cũng như đáp ứng định hương phát triển của cơ quan Hải quan trong thời kỳ cải cách, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Xây dựng đội ngũ công chức văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp và hiệu quả

Chia sẻ với phóng viên Báo Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan Đà Nẵng Quách Đăng Hòa cho biết, với đặc thù đơn vị trên địa bàn thành phố du lịch, vì vậy hình ảnh CBCC hải quan đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư, du lịch, góp phần phát triển thành phố ngày càng văn minh, an ninh, an toàn. Đặc biệt, trong bối cảnh kim ngạch XNK, lưu lượng phương tiện, hành khách XNC qua địa bàn sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày một gia tăng, đòi hỏi đội ngũ CBCC hải quan cần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý hải quan, đặc biệt với việc xây dựng văn hóa thực thi công vụ văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp để tạo hình ảnh đẹp về người công chức hải quan.

Trên thực tế, trong những năm qua, để đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Hải quan trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đồng thời thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế của thành phố, Cục Hải quan Đà Nẵng không ngừng đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, thực hiện thủ tục hải quan điện tử, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, XNC, đầu tư, du lịch, đồng thời đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn. Theo số liệu thống kê cho thấy, bình quân hàng năm số lượng giao dịch và kim ngạch hàng hóa XNK tăng từ 4% đến 10%, số lượng phương tiện vận tải và hành khách XNC tăng từ 37% đến 52%.

Theo Cục Hải quan Đà Nẵng, để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết 43-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, đặt ra yêu cầu cấp thiết cho đơn vị phải xây dựng, triển khai Đề án “Nụ cười Hải quan” trên địa bàn Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng. Theo đó, Cục Hải quan Đà Nẵng sẽ triển khai một số giải pháp cụ thể như: hoàn thiện quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ đặc thù trên địa bàn sân bay quốc tế Đà Nẵng; nâng cao năng lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan trên địa bàn sân bay; tạo thuận lợi, hỗ trợ DN XNK, hành khách XNC trong thực hiện thủ tục hải quan; kiện toàn việc giao nhiệm vụ đối với các đơn vị; xây dựng đội ngũ công chức văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp và hiệu quả; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị hoạt động trên địa bàn sân bay quốc tế Đà Nẵng. Qua đó, sẽ nâng cao năng lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan trên địa bàn sân bay quốc tế Đà Nẵng; phát triển nguồn nhân lực gắn với xây dựng văn hóa thực thi công vụ văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp của đội ngũ công chức hải quan; hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết phục vụ các hoạt động nghiệp vụ hải quan; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa cơ quan Hải quan và các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn.

Từng bước đưa đề án vào cuộc sống

Theo Cục trưởng Quách Đăng Hòa, đến nay Cục Hải quan Đà Nẵng đang triển khai giai đoạn 1 của Đề án, dự kiến tháng 11/2019 sẽ hoàn thành giai đoạn 1. Nhiều nhiệm vụ đã và đang được đơn vị từng bước hoàn thành như: Hoàn thiện quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ đặc thù trên địa bàn sân bay quốc tế Đà Nẵng. Rà soát, đánh giá thực trạng tổ chức các hoạt động nghiệp vụ tại các vị trí trong chuỗi quy trình nghiệp vụ trên địa bàn Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng. Điều chỉnh, hoàn thiện việc tổ chức các hoạt động nghiệp vụ tại các vị trí trong chuỗi quy trình nghiệp vụ trên địa bàn chi cục, đảm bảo sự kết nối, phối hợp, không bỏ trống địa bàn; đẩy mạnh việc ứng dụng trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại và áp dụng quản lý rủi ro trong các hoạt động nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

“Đặc biệt, đơn vị sẽ tổ chức lại Trung tâm chỉ huy điều hành hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan tại phòng giám sát trung tâm của Hải quan sân bay. Trung tâm này sẽ thực hiện giám sát toàn diện trên địa bàn hoạt động hải quan; điều phối hoạt động giám sát trực tiếp và việc thực hiện thủ tục, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan tại các vị trí việc làm trên địa bàn hải quan sân bay; đồng thời bố trí lực lượng giám sát trực tiếp trên các khu vực, vị trí trọng yếu. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đang xây dựng, ban hành quy trình nghiệp vụ về thủ tục, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan phù hợp với điều kiện đặc thù trên địa bàn sây bay quốc tế Đà Nẵng, chi tiết từng khâu nghiệp vụ, trong đó tăng cường ứng dụng trang thiết bị hiện đại, áp dụng quản lý rủi ro, đảm bảo không bỏ trống địa bàn”- ông Quách Đăng Hòa cho biết.

Bên cạnh các biện pháp đảm bảo công tác quản lý, Cục Hải quan Đà Nẵng đã từng bước triển khai các hoạt động tạo thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp XNK, XNC trong thực hiện thủ tục hải quan trên địa bàn sân bay quốc tế Đà Nẵng. Tổ chức các khóa tập huấn hướng dẫn chế độ chính sách quản lý hải quan đối với DN trên địa bàn; phát hành tờ rơi hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hành khách XNK; đặt các bảng, biểu hướng dẫn tại từng vị trí làm việc của cơ quan Hải quan như: tại quầy làm thủ tục hải quan, trước các cổng phân luồng hành khách, tại các máy soi hành lý xách tay, quầy hoàn thuế GTGT… Bằng các giải pháp thiết thực, DN XNK, hành khách XNC đã được hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để nắm bắt các quy định cũng như giải quyết thủ tục hải quan, thông quan hàng hóa, hành lý nhanh chóng; xử lý các vướng mắc phát sinh kịp thời. Đồng thời, Cục Hải quan Đà Nẵng đang xây dựng ban hành Bộ quy tắc ứng xử và Bộ quy tắc tác phong công vụ áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng trong quá trình thực thi công vụ. Theo ông Quách Đăng Hòa, bộ quy tắc quy định các chuẩn mực về hành vi, thái độ, lời nói, cách ứng xử văn hóa, văn minh của CBCC khi thực thi công vụ sẽ là cẩm nang để các CBCC hải quan rèn luyện, xây dựng đội ngũ công chức văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp và hiệu quả.

N.Linh