Hải quan Đà Nẵng số thu ngân sách tăng hơn 1.600 tỷ đồng trong 5 năm

10:06 | 06/04/2022

(HQ Online) - Theo Cục Hải quan Đà Nẵng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã có nhiều quy định nhằm đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; góp phần thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Hải quan Đà Nẵng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành
Hình ảnh công chức Hải quan tác nghiệp trong trang phục mới xuân hè
Chào đón các chuyến bay quốc tế đầu tiên đến thành phố Đà Nẵng
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng trao đổi nghiệp vụ. Ảnh: HQĐN
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng trao đổi nghiệp vụ. Ảnh: HQĐN

Trong 5 năm vừa qua, kim ngạch xuất nhập khẩu; tổng số tờ khai xuất khẩu, tờ khai nhập khẩu, số thu nộp ngân sách nhà nước của Cục Hải quan Đà Nẵng tăng qua các năm.

Nếu như năm 2017, số tờ khai làm thủ tục tại Cục Hải quan Đà Nẵng đạt 96.182 tờ khai; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn là hơn 3.315 triệu USD; số thu NSNN đạt 3.323 tỷ đồng.

Đến năm 2018, số tờ khai tăng lên 9,16% đạt 104.997 tờ khai; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 3.270 triệu USD; số thu ngân sách nhà nước tăng 19,17%, đạt 3.960 tỷ đồng.

Năm 2019, số tờ khai tăng 10,07%, đạt 115.569 tờ khai; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 3.400 triệu USD; số thu ngân sách nhà nước tăng 2.05%, đạt 4.042 tỷ đồng.

Năm 2020, số tờ khai đạt 106.690 tờ khai; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 3.569 triệu USD, tăng 4,95%; số thu ngân sách nhà nước tăng 4,49%, đạt 4.223 tỷ đồng.

Đến năm 2021, số tờ khai tăng lên 114.452 tờ khai; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 3.562 triệu USD; số thu ngân sách nhà nước tăng 17,31%, đạt 4.954 tỷ đồng.

Kết quả tăng trưởng từng năm cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng phát triển, quan hệ kinh tế đối ngoại ngày càng được mở rộng.

Chẳng hạn như quy định chuyển hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập để sản xuất hàng xuất khẩu từ đối tượng phải nộp thuế khi nhập khẩu, được hoàn thuế khi nhập khẩu sang đối tượng miễn thuế để khuyến khích sản xuất hàng xuất khẩu; chuyển hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất từ đối tượng chịu thuế ở khâu nhập khẩu và thực hiện hoàn thuế khi xuất khẩu sang đối tượng miễn thuế có điều kiện về bảo lãnh, đặt cọc phù hợp với thông lệ quốc tế...

Theo Cục Hải quan Đà Nẵng, Luật Thuế xuất nhập, thuế nhập khẩu đã tạo khuôn khổ pháp lý góp phần quan trọng trong thực hiện đường lối chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, tháo gỡ khó khăn, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nhận thức rõ về quyền lợi và nghĩa vụ của người nộp thuế, cũng như việc đề cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của người nộp thuế; đồng thời tạo điều kiện để khuyến khích sản xuất hàng xuất khẩu, bảo hộ sản xuất trong nước, khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ, cũng như góp phần hỗ trợ lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, y tế phát triển.

Bên cạnh đó Luật cũng góp phần bảo hộ hợp lý, có điều kiện, có chọn lọc đối với một số nhóm mặt hàng, ngành nghề phù hợp với tiến trình hội nhập và định hướng phát triển của Nhà nước, như: quy định áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng như muối, thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm; áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại (biện pháp chống bán phá giá, biện pháp tự vệ, chống trợ cấp) đối với một số sản phẩm như bột ngọt, đường mía, sản phẩm phân bón ...

Luật Thuế xuất nhập, thuế nhập khẩu đã đảm bảo tính đồng bộ của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần điều chỉnh cơ cấu thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững, phát huy vai trò quản lý của Nhà nước trong chống gian lận thương mại, chống thất thu thuế.

Tuy nhiên, qua nhiều năm thực hiện, đã mang lại nhiều lợi ích trong hoạt động xuất nhập khẩu, nhưng theo Cục Hải quan Đà Nẵng một số nội dung quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không còn phù hợp với thực tiễn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và quy định của hệ thống pháp luật liên quan như: Luật quản lý thuế, Nghị định 126/2020/NĐ-CP; Nghị định 18/2021/NĐ-CP... Do đó cần sửa đổi, bổ sung để góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, thống nhất với văn bản pháp luật liên quan, đồng thời khắc phục các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Theo đó, Cục Hải quan Đà Nẵng đã đóng góp ý kiến đối với nhiều quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu như: đối tượng chịu thuế; người nộp thuế; thời điểm tính thuế, giá trị tính thuế; thời hạn nộp thuế; biểu thuế; thuế suất...

Ngọc Linh