196 thủ tục hải quan được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

13:15 | 26/12/2020

(HQ Online) - Thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT); mở rộng phối hợp thu ngân sách bằng phương thức điện tử qua ngân hàng thương mại; mở rộng Hệ thống VASSCM... là những kết quả nổi bật về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và thực hiện DVCTT của ngành Hải quan trong năm 2020.

Tích hợp 72 dịch vụ công của hải quan lên Cổng dịch vụ công quốc gia
Dịch vụ công trực tuyến phải lấy người dùng làm trung tâm, không chạy theo thành tích
Kết nối 70 thủ tục lên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hải quan về đích sớm
196 thủ tục hải quan được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Thủ tục hủy tờ khai hải quan trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo Tổng cục Hải quan, năm 2020, toàn Ngành tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu của Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài chính về việc tăng cường ứng dụng CNTT, áp dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đẩy nhanh xây dựng Chính phủ điện tử…

72 thủ tục kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia

Các kết quả nổi bật có thể kể đến như tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến và triển khai tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Kết thúc năm 2020, Tổng cục Hải quan đã cung cấp 202/238 DVCTT mức độ 3 và 4, chiếm 85% tổng số thủ tục hành chính toàn Ngành, trong đó có 196 thủ tục hành chính đã được cung cấp ở mức độ 4 (đạt tỷ lệ 82,4%).

Về tích hợp DVCTT với Cổng dịch vụ công quốc gia, Tổng cục Hải quan phối hợp chặt chẽ với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) và các đơn vị có liên quan hoàn thành nhiệm vụ triển khai tích hợp 70 DVCTT lĩnh vực hải quan lên Cổng dịch vụ công quốc gia (theo Thông báo 482/TB-BTC ngày 21/7/2020 của Bộ Tài chính). Qua đó, nâng số DVCTT trong lĩnh vực hải quan được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia lên 72 dịch vụ công trực tuyến.

Hiện nay, Tổng cục Hải quan tiếp tục phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thực hiện việc kết nối, trao đổi thông tin phương tiện giao thông đường bộ nhập khẩu để triển khai thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tiến tới bãi bỏ thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc từ năm 2021.

Mở rộng Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM)

Đối với việc ứng dụng CNTT, Tổng cục Hải quan tập trung nguồn lực hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Tài chính phê duyệt chủ trương thuê hệ thống CNTT đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ cốt lõi ngành Hải quan hướng tới hải quan số.

Xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử của ngành Hải quan phiên bản 2.0 ban hành theo Quyết định số 2323/QĐ-BTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông và phù hợp với Kiến trúc Chính phủ ngành Tài chính. Tổng cục Hải quan đang thực hiện điều chỉnh, bổ sung vào dự thảo Kiến trúc Chính phủ điện tử cơ quan Hải quan theo ý kiến của các đơn vị liên quan thẩm định.

Kết quả nổi bật khác về ứng dụng CNTT là triển khai mở rộng Hệ thống VASSCM trên phạm vị toàn quốc và Hệ thống quản lý giám sát hàng hóa tại cảng hàng không.

Đến ngày 15/12/2020, Hệ thống VASSCM đã được triển khai tại 33/35 Cục Hải quan địa phương và đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, đối với các doanh nghiệp kinh doanh kho bãi cảng biển đã triển khai tại 277 doanh nghiệp tại 78 chi cục thuộc 30 cục hải quan địa phương.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, đã triển khai tại 172 doanh nghiệp trên 59 chi cục thuộc 23 cục hải quan địa phương.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không đã triển khai tại 3 doanh nghiệp thuộc Cục Hải quan Hà Nội.

Đáng chú ý, Tổng cục Hải quan đã triển khai chính thức Hệ thống Một cửa quốc gia đối với tàu bay nhập cảnh và Hệ thống quản lý, giám sát tự động hàng hóa nhập khẩu đường hàng không tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Việc triển khai Hệ thống quản lý giám sát hàng hóa tại cảng hàng không được đánh giá góp phần tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo công tác kiểm tra, quản lý nhà nước về hải quan.

Năm 2021, Tổng cục Hải quan tiếp tục thực hiện thí điểm Hệ thống Một cửa quốc gia và Hệ thống giám sát tự động đường hàng không tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM).

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc nộp thuế bằng phương thức điện tử thông qua kết nối với các hệ thống CNTT của các ngân hàng thương mại và Kho bạc nhà nước.

Đến nay có 44 ngân hàng thương mại phối hợp thu với cơ quan Hải quan. Trong đó có 37 ngân hàng thực hiện thu bằng phương thức điện tử 24/7, 7 ngân hàng tham gia chương trình doanh nghiệp nhờ thu, với số thu ngân sách bằng phương thức điện tử chiếm trên 98,4% tổng số thu ngân sách của Tổng cục Hải quan.

Đặc biệt, từ ngày 23/11/2020, Tổng cục Hải quan chính thức triển khai Hệ thống miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử đã triển khai trên toàn quốc góp phần đẩy nhanh công tác xử lý miễn, giảm, hoàn thuế chính xác tại các đơn vị trực tiếp thực hiện nghiệp vụ...

Đối với triển khai chính thức hệ thống seal định vị điện tử phục vụ công tác giám sát đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan vận chuyển bằng container, từ tháng tháng 6/2020, Tổng cục Hải quan tổ chức triển khai mở rộng và bàn giao seal định vị cho 14 cục hải quan địa phương.

Thái Bình