Hải quan chỉ kiểm tra, kiểm soát các chứng từ liên quan đến an toàn thực phẩm

07:36 | 22/09/2020

(HQ Online) - Theo Tổng cục Hải quan, cơ quan Hải quan chỉ chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp và đầy đủ của các chứng từ liên quan đến an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XNK được quy định trong hồ sơ hải quan để ra quyết định thông quan.

Cần tháo gỡ vướng mắc xung quanh Nghị định 15 về an toàn thực phẩm
Tiếp tục hướng dẫn thực hiện Nghị định 15 về an toàn thực phẩm

Phòng kinh tế- Văn phòng kinh tế và Văn hóa Đài Bắc có công hàm đề nghị cung cấp thông tin quản lý đối với rau tươi ăn liền XK sang Đài Loan.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho biết, phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định: “Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thẩm quyền kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm XK thuộc lĩnh vực được phân công quản lý tại Điều 62, 63 và 64 của Luật An toàn thực phẩm khi có yêu cầu của nước NK”.

Điều 2 Thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT cũng quy định về kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật XK và đối tượng áp dụng của thông tư là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật XK khi có yêu cầu của nước NK.

Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật XK đã được quy định rõ tại Điều 3 Thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT.

Đối chiếu với các quy định này, Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, cơ quan Hải quan chỉ chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp và đầy đủ của các chứng từ liên quan đến an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XNK được quy định trong hồ sơ hải quan để ra quyết định thông quan.

Tổng cục Hải quan đề nghị Phòng kinh tế- Văn phòng kinh tế và Văn hóa Đài Bắc liên hệ với cơ quan có thẩm quyền theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP để có thông tin quản lý cụ thể đối với rau tươi ăn liền XK.

Nụ Bùi