Hải quan Cha Lo cải cách để nâng cao hiệu quả quản lý

07:44 | 25/03/2017

(HQ Online)- Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập đơn vị, ông Nguyễn Hữu Hoài (ảnh), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã trả lời phỏng vấn của Báo Hải quan.

hai quan cha lo cai cach de nang cao hieu qua quan ly

Ông đánh giá thế nào về công tác cải cách, hiện đại hóa trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý của Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo trong thời gian qua?

- Chi cục Hải quan cửa khẩu (HQCK) Cha Lo là đơn vị được thành lập sớm nhất trực thuộc Cục Hải quan Quảng Bình. Nhìn lại chặng đường 30 năm xây dựng và trưởng thành (28/3/1987-28/3/2017), Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước về Hải quan, góp phần quan trọng trong việc phục vụ tốt hoạt động XNK, NXC, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh.

Đáp ứng xu thế hội nhập của đất nước, thời gian qua, công tác hiện đại hóa hải quan đã được Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Quảng Bình, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo triển khai một cách quyết liệt, mạnh mẽ, tạo điều kiện cho hoạt động thương mại, nâng cao năng lực quản lý của cơ quan Hải quan, nhất là việc chuyển đổi phương thức quản lý từ thủ công sang điện tử đã làm giảm đáng kể thời gian thông quan, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia thủ tục xuất nhập khẩu qua địa bàn.

Nổi bật là thời điểm cuối năm 2012 và đầu năm 2013, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo đã được Cục Hải quan Quảng Bình lựa chọn là đơn vị đầu tiên triển khai thủ tục hải quan điện tử (theo Nghị định 87/2012/NĐ-CP và Thông tư 196/2012/TT-BTC). Với quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức, ngày 5/2/2013, tờ khai điện tử đầu tiên đã được thông quan.

Từ năm 2014 đến nay, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo đã chính thức triển khai thành công hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS). Hệ thống VNACCS/VCIS hoàn thiện các chức năng tính thuế tự động bằng cách áp dụng việc đăng ký các chỉ tiêu dữ liệu; bổ sung phương thức nộp thuế thông qua ngân hàng hoặc bảo lãnh thuế thay bảo lãnh tự động trừ lùi, khôi phục tương ứng với số thuế đã nộp; rút ngắn thời gian làm thủ tục bằng cơ chế phân luồng tự động; tăng cường kết nối các bộ, ngành thông qua Cơ chế một cửa quốc gia (NSW); hạn chế sử dụng hồ sơ giấy thông qua áp dụng chữ ký điện tử… Nhiều doanh nghiệp hoan nghênh và đánh giá cao công tác cải cách hành chính của Hải quan Quảng Bình.

Cùng với sự gia tăng lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, vai trò bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn cộng đồng luôn là vấn đề đáng quan tâm. Để làm tốt vai trò này, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo cần làm gì, thưa ông?

- Những năm qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo đã luôn chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh trọng điểm, phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn làm tốt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là các chất ma tuý, pháo nổ, động vật hoang dã, gỗ...

Trong tình hình mới, Chi cục cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Quảng Bình, trong đó trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; phối kết hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương sở tại và các lực lượng (Biên phòng, Công an, Kiểm dịch cửa khẩu…) tạo sức mạnh tổng hợp, đồng bộ nhằm kiểm soát tốt các hoạt động liên quan đến an ninh kinh tế qua biên giới cửa khẩu. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao hơn nữa ý thức nghề nghiệp cũng như các kỹ năng phát hiện dấu hiệu vi phạm và đấu tranh bắt giữ.

Để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, Cục Hải quan Quảng Bình cũng như Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo cần có định hướng phát triển như thế nào, thưa ông?

- Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và yêu cầu hiện đại hoá hải quan trong xu thế hội nhập, đặc biệt, hiện nay cửa khẩu Cha Lo là một trong các cửa khẩu sầm uất ở miền Trung, Cục Hải quan Quảng Bình và Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo cần tập trung giải quyết một số vấn đề cơ bản sau:

Trước hết, cần xây dựng lực lượng vững mạnh trên các mặt tư tưởng chính trị, tổ chức và năng lực thực tiễn. Giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Thứ hai, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Luật Hải quan năm 2014; thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ hải quan; triển khai hiệu quả Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2016-2020, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra theo lộ trình. Trong đó, tiếp tục thực hiện thông suốt Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNC, XNK.

Thứ ba, tăng cường áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt là công tác thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, các loại tội phạm ma tuý và các hoạt động liên quan đến an ninh chính trị, an ninh kinh tế qua cửa khẩu.

Thứ tư, tiếp tục củng cố, duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng tại cửa khẩu và với các lực lượng khác có liên quan. Đặc biệt, tăng cường mối quan hệ hợp tác với Hải quan Na phàu (Lào) trên tinh thần hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, hai tỉnh.

Cuối cùng, thường xuyên phát động phong trào thi đua yêu nước trên các mặt công tác, gắn công tác thi đua với củng cố, duy trì, giữ gìn khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ đơn vị. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo; xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xin cảm ơn ông!

Quang Hùng (thực hiện)