Hải quan Bắc Phong Sinh tuyên truyền về chính sách hàng “Made in Vietnam”

10:35 | 15/08/2019

(HQ Online) - Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh (Cục Hải quan Quảng Ninh) đề nghị các DN không NK hàng hóa được sản xuất hoặt đặt gia công sản xuất từ nước ngoài nhưng gắn nhãn mác “Made in Vietnam”; không NK hàng hóa giả mạo nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ.

hai quan bac phong sinh tuyen truyen ve chinh sach hang made in vietnam Bộ Công Thương cho ra “lò” dự thảo quy định hàng “Made in Vietnam”
hai quan bac phong sinh tuyen truyen ve chinh sach hang made in vietnam Hải quan Quảng Ninh tăng cường ngăn chặn hàng hóa giả mạo "Made in Vietnam"
hai quan bac phong sinh tuyen truyen ve chinh sach hang made in vietnam Tăng cường kiểm tra hàng giả mạo nhãn mác “Made in Vietnam”
hai quan bac phong sinh tuyen truyen ve chinh sach hang made in vietnam
Doanh nghiệp đến làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh. Ảnh: Q.H

Đó là một trong những nội dung tuyên truyền tại Hội nghị tham vấn giữa Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh với 15 DN thường xuyên có hoạt động XNK trên địa bàn.

Tại hội nghị, lãnh đạo chi cục đã tiếp thu, lắng nghe ý kiến đóng góp, đề xuất, hiến kế của DN để hoàn thiện hơn công tác quản lý nhà nước về hải quan, thúc đẩy hoạt động XNK hàng hóa qua địa bàn.

Bên cạnh đó, một số nhóm vấn đề cụ thể đã được các Thành viên Tổ tham vấn truyền đạt đến cộng đồng DN như thực trạng hàng hóa NK gắn nhãn mác “Made in Vietnam”.

Mặt khác, chi cục đề nghị các DN không NK hàng hóa được sản xuất hoặc đặt gia công sản xuất từ nước ngoài nhưng gắn nhãn mác “Made in Vietnam”; không nhập khẩu hàng hóa giả mạo nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ.

Đồng thời, hàng hóa NK và đưa vào lưu thông phải tuân thủ quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 quy định chi tiết Luật quản lý ngoại thương về nhãn mác hàng hóa.

Trước đó, nhằm triển khai hiệu quả chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ đối với hàng hóa NK từ Trung Quốc nhưng trên nhãn hàng hóa thể hiện "Made in VietNam", Hải quan Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, xác định xuất xứ, nhãn mác hàng hóa NK đúng quy định.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thu thập thông tin, nắm tình hình về địa bàn, đối tượng, phương thức thủ đoạn của đối tượng; áp dụng đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát trong địa bàn hoạt động hải quan; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng cá liên quan nhằm kịp thời đấu tranh, ngăn chặn đối với hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa nói chung, hàng hóa giả mạo nhãn mác "Made in Vietnam" nói riêng qua các lối mòn khu vực biên giới đất liền và trên biển.

Quang Hùng