Hải quan Bắc Ninh tích cực phối hợp quản lý xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Bắc Giang

21:36 | 24/11/2022

(HQ Online) - Ngày 24/11, tại Bắc Giang đã diễn ra lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Giang và Cục Hải quan Bắc Ninh.

Hải quan Bắc Ninh phối hợp hỗ trợ thu hút đầu tư qua địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Hải quan Bắc Ninh ký quy chế phối hợp quản lý hoạt động xuất nhập khẩu
Quang cảnh lễ ký kết.
Quang cảnh lễ ký kết.

Những năm qua, hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có tốc độ phát triển nhanh, nhiều dự án quy mô rất lớn. Tỉnh Bắc Giang cũng quyết liệt chỉ đạo các ngành tập trung nâng cao các chỉ số thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chú trọng đẩy mạnh các hoạt động cải cách thủ tục hành chính, xúc tiến đầu tư, đặc biệt là hoạt động đầu tư nước ngoài. Các tập đoàn đa quốc gia lớn, đều đã có hoạt động đầu tư cũng như đang tìm hiểu đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Để đạt được các kết quả công tác có đóng góp của Cục Hải quan Bắc Ninh trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp như tổ chức, đào tạo, lấy yếu tố con người làm trọng tâm cho sự phát triển; chú trọng đào tạo năng lực chuyên môn, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức; hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá hải quan…

Phát biểu tại lễ ký kết, Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh Trần Đức Hùng cho biết, khi quy chế được ký kết sẽ tạo hành lang và cơ chế phối hợp cụ thể, có đầu mối và phương thức trao đổi thông tin rõ ràng, giúp mỗi đơn vị thuận tiện và chủ động hơn trong phối hợp.

Ngoài ra, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, trong các hoạt động giám sát dự án đầu tư; hoạt động quản lý doanh nghiệp gia công, sản xuất kinh doanh và chế xuất; các hoạt động khác của doanh nghiệp liên quan đến quản lý của Ban quản lý các khu công nghiệp cũng như của cơ quan hải quan.

“Cục Hải quan Bắc Ninh sẽ có những hỗ trợ và tư vấn kịp thời thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá cho các doanh nghiệp từ khi doanh nghiệp có hoạt động tìm hiểu đầu tư vào địa bàn tỉnh Bắc Giang. Qua đó, giúp doanh nghiệp giảm thời gian, giảm đầu mối khi tìm hiểu các chính sách quy định về đầu tư, quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu”, ông Trần Đức Hùng cam kết.

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn đề nghị hai bên trao đổi thường xuyên bằng nhiều hình thức khác nhau trong viêc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với lĩnh vực của ngành; tăng cường phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh trong triển khai các họat động quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hỗ trợ và tư vấn kịp thời thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa cho các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư trên địa bàn các khu công nghiêp, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI, giúp doanh nghiệp giảm thời gian khi tìm hiểu các chính sách về đầu tư, thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Qua đó, tăng thu cho ngân sách nhà nước, cũng như đóng góp vào sự tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thời gian tới, sau khi quy chế được ký kết sẽ cùng tạo hành lang, cơ chế phối hợp cụ thể, có đầu mối, phương thức trao đổi thông tin rõ ràng, giúp mỗi đơn vị thuận tiện và chủ động hơn trong quản lý nhà nước.

Trước đó, Cục Hải quan Bắc Ninh đã ký kết quy chế phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp: Bắc Ninh, Thái Nguyên.

Quang Hùng