Hải quan Bắc Ninh phối hợp hỗ trợ thu hút đầu tư qua địa bàn tỉnh Thái Nguyên

10:18 | 18/11/2022

(HQ Online) - Ngày 17/11, tại Thái Nguyên, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên và Cục Hải quan Bắc Ninh đã ký quy chế phối hợp công tác.

Hải quan Bắc Ninh: Góp phần quan trọng trong thu hút đầu tư trên địa bàn
Hải quan Bắc Ninh ký quy chế phối hợp quản lý hoạt động xuất nhập khẩu
Lãnh đạo Cục Hải quan Bắc Ninh và Ban Quản lý Khu công nghiệp Thái Nguyên ký quý chế phối hợp.
Lãnh đạo Cục Hải quan Bắc Ninh và Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên ký Quy chế phối hợp.

Phát biểu tại lễ ký kết, Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh Trần Đức Hùng nhấn mạnh, thời gian qua, sự phối hợp giữa Cục Hải quan Bắc Ninh và Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên đã phát huy được vai trò, chức năng của mỗi đơn vị trong việc quản lý và hỗ trợ hiệu quả cộng đồng doanh nghiệp trong triển khai các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan Bắc Ninh đạt con số 163 tỷ USD và đã trở thành đơn vị Hải quan có kim ngạch xuất nhập khẩu đứng đầu cả nước.

Tính đến ngày 10/11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 152 tỷ USD; thu ngân sách nhà nước đạt 10.961 tỷ đồng, riêng tỉnh Thái Nguyên đạt 2.734 tỷ đồng, vượt 44% chỉ tiêu giao.

Theo đó, hai đơn vị đã cùng xác nhận điều kiện kiểm tra giám sát hải quan của các doanh nghiệp chế xuất theo quy định tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Cùng với đó, hai đơn vị đã phối hợp hiệu quả trong việc hướng dẫn các nhà đầu tư tìm hiểu quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật hải quan trong quá trình các doanh nghiệp tìm hiểu đầu tư vào địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Trong thời gian tới, sau khi quy chế được ký kết, Cục Hải quan Bắc Ninh và Ban quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác của hai đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư của các tổ chức kinh tế có xuất khẩu, nhập khẩu trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Quy chế cũng nêu rõ, hai bên sẽ tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn thủ tục hành chính và đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, công bằng cho tỉnh Thái Nguyên.

Đồng thời, phát hiện và xử lý kịp thời những nhà đầu tư, các tổ chức kinh tế trong các khu công nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật, từ đó phòng ngừa, ngăn chặn và hạn chế những tác động tiêu cực đối với xã hội.

10 tháng đầu năm 2022, Cục Hải quan Bắc Ninh quản lý khoảng 4.100 doanh nghiệp làm thủ tục hải quan, trong đó có 450 doanh nghiệp làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên. Nổi bật là một số doanh nghiệp có quy mô rất lớn, thuộc hệ thống các tập đoàn đa quốc gia như SamSung, Canon...

“Cục Hải quan Bắc Ninh sẽ có những hỗ trợ và tư vấn kịp thời thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá cho các doanh nghiệp từ khi doanh nghiệp có hoạt động tìm hiểu đầu tư vào địa bàn tỉnh Thái Nguyên tại Ban quản lý các Khu công nghiệp, qua đó, giúp doanh nghiệp giảm thời gian, giảm đầu mối khi tìm hiểu các chính sách quy định về đầu tư, quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu”, ông Trần Đức Hùng chia sẻ.

Tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng tin tưởng sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên và Cục Hải quan Bắc Ninh sẽ góp phần cải thiện xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong những năm tiếp theo, đặc biệt là nâng cao các chỉ số thành phần như chỉ số chi phí thời gian, chỉ số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp...; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh trên địa bàn tỉnh.

Để phát huy hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng đề nghị Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên và Cục Hải quan Bắc Ninh nghiên cứu, triển khai, thực hiện tốt các nội dung trong Quy chế phối hợp để hoàn thành các nhiệm vụ mỗi đơn vị được giao. Bên cạnh đó, mỗi đơn vị phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với lĩnh vực của ngành. Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh trong triển khai các hoạt động quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn tỉnh.

Quang Hùng