Hải quan Bắc Ninh thu hơn 1,7 tỷ đồng từ xử phạt vi phạm hành chính

13:11 | 08/03/2022

(HQ Online) - Trong kỳ (từ 16/1 đến 15/2), các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Bắc Ninh đã xử phạt vi phạm hành chính về hải quan 84 vụ, thu nộp ngân sách hơn 1,7 tỷ đồng.

Mỗi ngày, Chi cục Hải quan Bắc Ninh giải quyết gần 600 tờ khai
Hải quan Bắc Ninh: Sát cánh cùng doanh nghiệp
Hải quan Bắc Ninh tiếp tục cải cách hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang.

Theo Cục Hải quan Bắc Ninh, trong kỳ, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và hoạt động quản lý hải quan trên địa bàn Cục Hải quan Bắc Ninh diễn ra bình thường. Các chi cục hải quan trực thuộc đã làm tốt, đúng quy trình thủ tục đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tuy nhiên vẫn còn một số doanh nghiệp vi phạm thủ tục hải quan như khai và nộp hồ sơ hải quan không đúng thời hạn quy định, vi phạm về lưu mẫu, lưu hồ sơ, chứng từ, chậm nộp hồ sơ thanh khoản, khai báo không đúng các nội dung trên tờ khai…

Cụ thể, lợi dụng như khai sai mã số dẫn đến làm giảm thuế suất phải nộp hoặc khai sai mã số thuế giống với các hàng hóa chịu thuế nhập khẩu 0% để gian lận thuế.

Ngoài ra, có trường hợp, tờ khai được phân vào luồng Đỏ nhưng doanh nghiệp không xuất trình tờ khai kiểm tra chi tiết hồ sơ và hàng hóa để kiểm tra thực tế mà để quá 15 ngày theo quy định, sau đó làm công văn xin hủy.

Quang Hùng