Hải quan Bắc Ninh gỡ vướng cho doanh nghiệp chế xuất

13:56 | 26/03/2022

(HQ Online) - Tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2022 do Cục Hải quan Bắc Ninh phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức vừa qua, nhiều vướng mắc của doanh nghiệp chế xuất đã được cơ quan Hải quan tiếp thu, giải đáp.

Hải quan Bắc Ninh luôn đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp FDI
Hải quan Bắc Ninh: Luôn coi doanh nghiệp là đối tác tin cậy
Hải quan Bắc Ninh lắng nghe, giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp
Lãnh đạo Cục Hải quan Bắc Ninh giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp tại hội nghị. 	Ảnh: Q.H
Lãnh đạo Cục Hải quan Bắc Ninh giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp tại hội nghị. Ảnh: Q.H

Công ty TNHH Rocom Electric Việt Nam (có địa chỉ lô CN02-1, Khu Công nghiệp Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) phản ánh vướng mắc đối với hàng xuất mẫu qua chuyển phát nhanh; việc làm tờ khai xuất khẩu, báo cáo quyết toán sẽ xử lý như thế nào?

Theo Cục Hải quan Bắc Ninh, Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 quy định: “Tổ chức, cá nhân có hoạt động gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu có trách nhiệm quản lý và theo dõi nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu từ khi nhập khẩu, trong quá trình sản xuất ra sản phẩm cho đến khi sản phẩm được xuất khẩu hoặc thay đổi mục đích sử dụng, xử lý phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị, sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công tiết kiệm được trong quá trình sản xuất theo quy định trên hệ thống sổ kế toán về chế độ kế toán của Bộ Tài chính và theo nguồn nhập kho (nhập khẩu hoặc mua trong nước). Nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc nhập khẩu được theo dõi chi tiết theo từng loại hình trong kỳ (nhập gia công, nhập sản xuất xuất khẩu, nhập kinh doanh, nhập lại nguyên vật liệu sau sản xuất...) đã khai trên tờ khai hải quan và chứng từ nhập kho trong kỳ”.

Do đó, trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu mà không khai báo thủ tục hải quan là không đúng với quy định, cũng như vi phạm quy định tại khoản 2 điều 10 Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công ty TNHH Công nghệ bao bì Yuzhan Việt Nam (có địa chỉ tại Lô H2-01, Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) quan tâm về chính sách nhập khẩu tại chỗ phế liệu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu.

Giải đáp vấn đề này, theo Cục Hải quan Bắc Ninh, nội dung mà doanh nghiệp quan tâm được quy định rõ tại điều 75 Thông tư 38 /2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tại Khoản 51 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất và điều 86 Thông tư 38 /2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tại Khoản 58 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Công nghệ bao bì Yuzhan Việt Nam đáp ứng đủ các điều kiện về đầu tư kinh doanh, pháp luật về môi trường và các quy định khác có liên quan thì được phép nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá mua, bán giữa hai doanh nghiệp chế xuất: Trường hợp lựa chọn làm thủ tục hải quan thì thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ (quy định tại điều 86 Thông tư 38 /2015/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 58 điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính).

Công ty TNHH Hyosung Finalcial System Vina hỏi về việc Công ty có thể cho DNCX khác thuê lại một phần nhà xưởng hay không?

Theo Cục Hải quan Bắc Ninh, về điều kiện kiểm tra giám sát hải quan khi thành lập doanh nghiệp chế xuất được quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ (hiệu lực ngày 25/4/2021).

Trường hợp doanh nghiệp chế xuất thuê nhà xưởng, cơ sở sản xuất có cổng/cửa ra vào, đường đi bộ chung với doanh nghiệp chế xuất khác: Điều kiện hàng rào cứng áp dụng chung cho toàn bộ diện tích mà các doanh nghiệp chế xuất thuê nhưng phải đáp ứng điều kiện hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất này phải tách biệt với doanh nghiệp chế xuất khác, đáp ứng yêu cầu giám sát hải quan; điều kiện về hệ thống camera, phần mềm quản lý thì áp dụng riêng cho từng doanh nghiệp chế xuất. Trên cơ sở hồ sơ đính kèm công văn số 107/BQL-ĐT ngày 21/1/2022 của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Cục Hải quan Bắc Ninh nhận thấy khu vực văn phòng nhà xưởng mà Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina dự định cho thuê có khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất.

Công ty TNHH Electric Connector Technology (Việt Nam) có địa chỉ tại Lô CN 08-3, Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng) hỏi, doanh nghiệp chế xuất được lựa chọn mở tờ khai hải quan trong trường hợp nào? Doanh nghiệp chế xuất khi xuất khẩu hàng hóa vào nội địa cần làm những thủ tục gì? Máy móc của doanh nghiệp chế xuất bị hỏng cần đưa vào nội địa sửa chữa, doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp nội địa cần mở tờ khai hải quan không?

Về vấn đề này, theo Cục Hải quan Bắc Ninh các trường hợp doanh nghiệp chế xuất được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan được quy định tại khoản 1 Điều 74 Thông tư 38/2015/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 50 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Doanh nghiệp chế xuất khi xuất khẩu hàng hóa vào nội địa thực hiện thủ tục hải quan theo Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 39/2019/TT-BTC.

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 74 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi, bổ sung tại khoản 50 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC thì “Hàng hóa đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế để bảo hành, sửa chữa hoặc thực hiện một số công đoạn trong hoạt động sản xuất như kiểm tra, phân loại, đóng gói, đóng gói lại” thì doanh nghiệp chế xuất và đối tác của doanh nghiệp chế xuất được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan.

Do đó, trường hợp sửa chữa máy móc bị hỏng đưa vào nội địa sửa chữa thì doanh nghiệp được lựa chọn không thực hiện hoặc thực hiện thủ tục hải quan.

Quang Hùng