Hải Phòng thúc đẩy xây dựng bến số 5, số 6 tại cảng quốc tế Lạch Huyện

09:57 | 13/03/2021

(HQ Online) - UBND TP Hải Phòng vừa chỉ đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng; các sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Cục Thuế thành phố, UBND huyện Cát Hải và Công ty CP Tập đoàn Hateco về việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 khu vực cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện.

Cảng Hải Phòng xếp dỡ thành công đối với 91 tàu container
Phê duyệt chủ trương xây dựng 2 bến container tại Khu bến cảng Lạch Huyện
Giải pháp kết nối hàng hóa khu vực Bắc bộ với cụm cảng Hải Phòng
Hải Phòng thúc đẩy xây dựng bến số 5, số 6 tại cảng quốc tế Lạch Huyện
Hoạt động xuất nhập khẩu tại cảng HICT thuộc khu vực cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng chủ trì cùng các sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Cục Thuế thành phố, UBND huyện Cát Hải và các cơ quan liên quan yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Hateco hoàn thiện Dự án theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan, tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng trình tự, quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời, đảm bảo nhà đầu tư có đủ năng lực thực hiện Dự án hiệu quả và có đủ điều kiện để được giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai và các quy định pháp luật có liên quan khác.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng giao các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Dự án của Công ty CP Tập đoàn Hateco theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, các pháp luật khác có liên quan, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của các bộ, ngành liên quan, bao gồm kiểm tra, giám sát việc huy động vốn của nhà đầu tư (vốn tự có, tự bổ sung, tự huy động và vốn vay) theo tiến độ thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn Công ty CP Tập đoàn Hateco khẩn trương thực hiện quy trình thủ tục đánh giá tác động môi trường của Dự án theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; chỉ được triển khai Dự án khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Dự án.

UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan hướng dẫn Công ty CP Tập đoàn Hateco thực hiện thủ tục ưu đãi về thuế và các chính sách liên quan theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 4/3/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ký Quyết định số 299/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng.

Dự án đầu tư xây dựng 2 bến với chiều dài 750 m (mỗi bến dài 375 m) tiếp nhận cỡ tàu container đến 100.000 DWT (tương đương sức chở 8.000 Teus); 1 bến sà lan tiếp nhận tàu, sà lan sức chở 48 Teus; công trình bảo vệ cảng, hệ thống kho bãi, hạ tầng phục vụ cảng, khu nước đậu tàu và khu nước kết nối với luồng hàng hải công cộng Lạch Huyện; quy mô sử dụng đất khoảng 47 ha.

Vốn đầu tư thực hiện Dự án (do nhà đầu tư đăng ký) là 6.425,2 tỷ đồng; giai đoạn 1 (từ năm 2020 - 2025) là 6.072,976 tỷ đồng; giai đoạn 2 (từ năm 2030 và sau 2030) là 352,236 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu chiếm 15% tổng vốn đầu tư, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác chiếm 85% tổng vốn đầu tư.

Tiến độ thực hiện giai đoạn 1 dự kiến thời gian xây dựng trong 4 năm kể từ khi phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư; giai đoạn 2 dự kiến thời gian xây dựng trong 1 năm, thời điểm xây dựng phù hợp với nhu cầu hàng hóa thông qua cảng.

Hiện, tại khu vực cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện đã có cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT) đi vào hoạt động từ tháng 5/2018, với 2 bến số 1 và số 2.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng chấp thuận cho Công ty CP cảng Hải Phòng đầu tư bến số 3, số 4 tại khu vực cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện. Cuối năm 2020, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ trong buổi làm việc với các bên liên quan đã chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp cùng đơn vị tư vấn kiểm tra, rà soát lại, đồng thời cần rút ngắn thời gian, đẩy nhanh tiến độ khởi công dự án sớm hơn, phấn đấu đến năm 2023 phải hoàn thành cả 2 bến.

Thái Bình