Hà Nội: Gần 27 nghìn doanh nghiệp, tổ chức đã nộp hồ sơ gia hạn thuế

10:32 | 03/08/2021

(HQ Online) - Hết thời hạn nộp hồ sơ gia hạn thuế, Cục Thuế Hà Nội đã tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn của gần 27 nghìn doanh nghiệp, tổ chức và gần 600 hộ kinh doanh.

TPHCM: Thu ngân sách 7 tháng đạt trên 230.000 tỷ đồng
Một số nhóm doanh nghiệp sẽ được giảm thuế tới 30% trong năm 2021?
Sẵn sàng đưa ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động vào sử dụng
Ảnh: Thuỳ Linh.
Cục Thuế Hà Nội đã tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn thuế của gần 27 nghìn doanh nghiệp, tổ chức. Ảnh: Thuỳ Linh.

Theo báo cáo mới nhất của Cục Thuế Hà Nội, đến 30/7/2021 (ngày cuối cùng nộp hồ sơ gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP), Cục Thuế Hà Nội đã tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn của gần 27 nghìn doanh nghiệp, tổ chức với số thuế đề nghị gia hạn khoảng 7 nghìn tỷ đồng, số tiền thuê đất đề nghị gia hạn khoảng 1 nghìn tỷ đồng. Đồng thời tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn của gần 600 hộ kinh doanh với số thuế đề nghị gia hạn hơn 12 tỷ đồng.

Được biết, ngay từ đầu năm 2021, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, cùng với ngành Thuế trên cả nước, Cục Thuế Hà Nội đã chủ động bám sát các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, cập nhật tình hình, ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành trên tất cả các mặt công tác, triển khai nhiều giải pháp thu ngân sách, cùng với đó là các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Bộ Tài chính, Thành phố.

Cùng với việc gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất để kịp thời hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Cục Thuế Hà Nội là một trong các đơn vị tham mưu cho UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, lao động tự do đủ điều kiện hỗ trợ khi cư trú hợp pháp trên địa bàn Thành phố bị mất việc làm do phải dừng hoạt động trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến 31/12/2021 được hỗ trợ với mức là 1,5 triệu đồng/người/lần. Các hộ kinh doanh đủ điều kiện hỗ trợ về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và thời gian dừng hoạt động từ 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 cũng sẽ được hỗ trợ kinh phí trên cơ sở phê duyệt của UBND cấp quận/huyện.

Đáng chú ý, Cục Thuế Hà Nội cũng vừa ban hành công văn số 29592/CTHN-KK ngày 29/7/2021 liên quan đến quy định xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND. Theo đó, trường hợp người nộp thuế là tổ chức, cá nhân có trụ sở doanh nghiệp, địa chỉ (thường trú, tạm trú) nằm trong vùng bị cách ly, khu vực bị cách ly theo quyết định, thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do dịch bệnh Covid-19 nếu phát sinh nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian bị cách ly (bao gồm cả thời gian cách ly toàn xã hội theo văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, cách ly theo vùng, khu vực theo quyết định thông báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) không thể thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo đúng quy định pháp luật dẫn đến chậm nộp hồ sơ khai thuế thì không bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Thùy Linh