Gỡ vướng khi thực hiện phân loại linh kiện, nguyên liệu nhập khẩu

10:34 | 17/05/2019

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan hướng dẫn chi tiết phân loại đối với các trường hợp nhập khẩu thiếu một vài linh kiện, bộ phận để lắp ráp thành các thiết bị hoàn chỉnh. Khai bổ sung với Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc. Việc khai báo mã số nguyên liệu, vật liệu để sản xuất ra các thành phẩm…

go vuong khi thuc hien phan loai linh kien nguyen lieu nhap khau Dệt may xuất khẩu: Phụ thuộc lớn vào nguyên liệu nhập khẩu
go vuong khi thuc hien phan loai linh kien nguyen lieu nhap khau Thủ tục chuyển giao nguyên liệu nhập khẩu khi sáp nhập doanh nghiệp
go vuong khi thuc hien phan loai linh kien nguyen lieu nhap khau Xuất khẩu hạt điều phụ thuộc lớn nguyên liệu nhập khẩu
go vuong khi thuc hien phan loai linh kien nguyen lieu nhap khau Nguyên liệu nhập khẩu SXXK không phải kiểm tra an toàn thực phẩm
go vuong khi thuc hien phan loai linh kien nguyen lieu nhap khau
Công chức Hải quan hải Phòng kiểm tra máy móc NK. Ảnh: H.VÂN.

Phân loại hàng hóa thiếu linh kiện

Nhập khẩu hàng hóa nhưng thiếu một vài linh kiện, bộ phận để lắp ráp thành các thiết bị hoàn chỉnh, Công ty TNHH Denso Việt Nam thắc mắc không biết nên phân loại đối với các trường hợp nhập khẩu thiếu một vài linh kiện, bộ phận để lắp ráp thành các thiết bị hoàn chỉnh (gồm thiết bị lạnh cho thùng xe tải, máy điều hoà lắp trên xe buýt, model MSD8, model LD8-I) ra sao.

Hướng dẫn trường hợp này, Tổng cục Hải quan cho biết, trong trường hợp này cần căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Đặc biệt, cần căn cứ quy tắc 2a trong 6 quy tắc tổng quát ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC: Một mặt hàng được phân loại vào một nhóm hàng thì mặt hàng đó ở dạng chưa hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện cũng thuộc nhóm đó nếu đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa đó khi đã hoàn chỉnh hoặc hoàn thiện. Cũng phân loại như vậy đối với hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện hoặc đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện (hoặc được phân loại vào dạng hàng hóa đã hoàn chỉnh hay hoàn thiện theo nội dung Quy tắc này), nhưng chưa lắp ráp hoặc tháo rời.

Đối chiếu với các quy định dẫn trên, Tổng cục Hải quan cho biết, Danh mục các linh kiện, bộ phận do Công ty TNHH Denso Việt Nam nhập khẩu đã bao gồm các bộ phận quan trọng, tạo nên đặc trưng cơ bản của các thiết bị hoàn chỉnh, nên phù hợp phân loại theo các thiết bị hoàn chỉnh, gồm: Thiết bị lạnh cho thùng xe tải, máy điều hoà lắp trên xe buýt model MSD8 và model LD8-I.

Đăng ký danh mục linh kiện rời của máy móc

Gặp vướng với trường hợp khai bổ sung Danh mục các chi tiết, linh kiện rời, Công ty TNHH Công nghệ xử lý nước sạch Đại Việt đã đề nghị hướng dẫn khai bổ sung Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị kèm theo 1 Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 và khoản 4 Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm.

Trường hợp hàng hóa là máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời, được nhập khẩu từ nhiều nguồn, nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau, để phân loại máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời theo quy tắc 2a (theo mã số của sản phẩm nguyên chiếc) người khai hải quan thực hiện đăng ký Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị kèm theo 1 Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên với Chi cục hải quan nơi thuận tiện nhất.

Trường hợp hàng hóa là máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời, được nhập khẩu từ một nguồn, về cùng chuyến, làm thủ tục tại một cửa khẩu thì người khai hải quan không phải thực hiện thủ tục quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC.

Việc khai bổ sung chỉ được thực hiện sau khi doanh nghiệp đã thực hiện đúng thủ tục về đăng ký Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị kèm theo 1 Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị. Trường hợp người khai hải quan không đăng ký danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị và Phiếu theo dõi trừ lùi trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên, hàng hóa đã được thông quan và đưa vào sản xuất, lắp ráp thì cơ quan Hải quan không có cơ sở theo dõi, quản lý và thực hiện trừ lùi hàng hóa đối với hàng hóa đã nhập khẩu.

Theo đó, trường hợp Công ty tiếp tục nhập khẩu máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời, nhập khẩu từ nhiều nguồn, nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau, Công ty thực hiện đăng ký Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi theo đúng quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC dẫn trên để phân loại máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời theo quy tắc 2a của 6 quy tắc tổng quát Giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới.

Khai báo mã số nguyên liệu sản xuất ra các thành phẩm

Trường hợp của Công ty TNHH Bogo Eng Vina đề nghị xác định trước mã số hàng hóa là nguyên liệu, vật liệu để sản xuất ra các thành phẩm là hàng hóa để XK.

Cụ thể, theo thông tin DN cung cấp thì các mặt hàng nêu trong các đơn xác định trước mã số hàng hóa từ số 01 đến số 06/CV/BOGO là nguyên vật liệu để sản xuất ra các thành phẩm là các hàng hóa nêu tại các đơn đề nghị từ số 07/CV-BOGO đến 12/CV/BOGO để xuất khẩu.

Hướng dẫn trường hợp này, theo Tổng cục Hải quan, để phân loại chính xác một mặt hàng cần căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XK, NK; căn cứ Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính.

Theo đó, việc xác định mặt hàng là “phôi” để sản xuất các mặt hàng là linh kiện, phụ tùng thành phẩm cũng như việc xác định mục đích sử dụng của các mặt hàng tại thời điểm NK chưa được kiểm chứng. Vì vậy, để xác định được mã số cụ thể, DN cần căn cứ thực tế NK để phân loại mặt hàng theo 1 trong 2 trường hợp:

Trường hợp xác định mặt hàng là cặp nguyên liệu- thành phẩm thì áp dụng quy tắc 2 (a) để phân loại mặt hàng là nguyên liệu theo mã số của các mặt hàng là thành phẩm.

Trường hợp chưa đủ cơ sở để xác định mức độ gia công của các sản phẩm phù hợp với khái niệm về phôi tại quy tắc 2 (a) thì xem xét phân loại các mặt hàng riêng theo chất liệu, cấu tạo và công dụng của hàng hóa NK.

 Thu Trang