Gian nan thu thuế nội địa cuối năm

19:26 | 12/10/2021

(HQ Online) - Đại dịch Covid-19 đợt thứ 4 đã tác động lớn tới nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước của ngành Thuế khi số thu đang sụt giảm qua từng tháng, từng quý. Điều này đòi hỏi ngành Thuế phải tập trung vào những giải pháp cụ thể, sát với tình hình để có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Quốc hội, Bộ Tài chính đã giao.

Hải quan Quảng Trị: Kiểm soát chặt địa bàn dịp cuối năm
Thu thuế nội địa tháng 9 sụt giảm mạnh
Ngành Hải quan: Quyết liệt 3 nhóm giải pháp đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm
Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các Cục Thuế tiếp tục bám sát diễn biến thu ngân sách nhà nước. 	Ảnh: Thuỳ Linh
Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các Cục Thuế tiếp tục bám sát diễn biến thu ngân sách nhà nước. Ảnh: Thuỳ Linh

Số thu có xu hướng giảm

Theo Tổng cục thuế, hiện số thu ngân sách liên tục có xu hướng giảm qua các tháng, quý và so với thực hiện cùng kỳ. Tổng thu ngân sách tháng 9/2021 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 52.000 tỷ đồng, bằng 4,7% so với dự toán, bằng 55,8% so với cùng kỳ năm 2020. Luỹ kế thu ngân sách do cơ quan Thuế quản lý trong quý 3/2021 đạt khoảng 239.409 tỷ đồng (chỉ bằng 21,4% dự toán, bằng 88,8% so với cùng kỳ). Trong khi đó, số thu của quý 1 và quý 2 lần lượt là 369.688 tỷ đồng và 289.717 tỷ đồng. Như vậy số thu của quý 3 chỉ bằng 64% quý 1 và bằng 71,9% quý 2.

Cũng theo Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 9, chỉ có 12/18 khoản thu, sắc thuế đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán (đạt trên 75%) và cũng chỉ có 10/18 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu.

Lý giải về sự sụt giảm này, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, dịch bệnh diễn biến phức tạp từ tháng 4 và lan rộng ra các tỉnh phía Nam từ tháng 7 đã ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý thuế của Ngành. Hơn nữa, để tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế trong năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về việc thực hiện gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất trong năm 2021. Những giải pháp này đã phát huy hiệu quả giúp doanh nghiệp có thêm nguồn vốn để thúc đẩy sản xuất kinh doanh nhưng cũng đã tác động đến tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Tính đến cuối tháng 9/2021, đã có 138.984 đơn đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn là 78.108 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dịch bệnh cũng ảnh hưởng tới công tác thanh tra, kiểm tra và công tác quản lý nợ. Cụ thể, trong tháng 9, toàn ngành Thuế thực hiện được 3.397 cuộc thanh, kiểm tra, đạt 3,28% kế hoạch. Lũy kế 9 tháng thực hiện được 46.752 cuộc thanh, kiểm tra, bằng 51,1% kế hoạch, với tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra là 34.040 tỷ đồng. Cùng với đó, số nợ thuế tại thời điểm 30/9/2021 tăng so với thời điểm 31/12/2020 do người nộp thuế gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên chưa nộp kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước, phát sinh thêm tiền chậm nộp tính theo mức 0,03%/ ngày trên tổng số tiền thuế nợ, làm tăng nợ thuế.

Bình quân mỗi tháng phải thu hơn 86.800 tỷ đồng

Nhiệm vụ thu năm 2021 Quốc hội, Chính phủ giao cho ngành Thuế là 1.167.400 tỷ đồng. Như vậy, trong quý 4, toàn ngành Thuế phải thu tối thiểu 260.400 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng phải thu hơn 86.800 tỷ đồng. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn nhận định, đây là nhiệm vụ rất khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Đơn cử như tại Cục Thuế Yên Bái, tổng thu nội địa trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm đạt 2.167 tỷ đồng, bằng 92,4% dự toán và bằng 119% so với cùng kỳ. Đây là số thu tương đối khá so với mặt bằng chung của Ngành bởi tỉnh ít chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, Cục Thuế Yên Bái vẫn nhận định tình hình thu ngân sách những tháng cuối năm còn hết sức nặng nề với tổng số thu của quý 4 phải đạt tới 1.545 tỷ đồng khi mà tình hình kinh tế tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của khối doanh nghiệp.

Tương tự, Cục Thuế Thái Bình đang có tiến độ thu ngân sách khá tốt khi ước 9 tháng đầu năm 2021, tổng thu nội địa trên địa bàn đạt 6.795 tỷ đồng, bằng 108% dự toán Bộ Tài chính giao. Mặc dù đã cán đích dự toán pháp lệnh song đơn vị này xác định công tác thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm sẽ tiếp tục phải đối diện với những khó khăn, thách thức lớn. Thời gian tới, Cục Thuế Thái Bình sẽ tập trung rà soát, phân loại, phân tích nguyên nhân nợ của từng người nộp thuế, tập trung phân loại những người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và áp dụng các biện pháp xử lý nợ phù hợp đối với từng nhóm nợ, khoản nợ.

Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cục thuế tiếp tục bám sát diễn biến thu ngân sách nhà nước theo từng khoản thu, sắc thuế, tích cực đôn đốc các tổ chức nộp các khoản thuế đã hết thời gian gia hạn (khoảng 42.300 tỷ đồng); tăng cường đôn đốc thu hồi nợ thuế.

Song song với đó, Tổng cục Thuế sẽ phối hợp với các vụ, đơn vị thuộc Bộ Tài chính để đôn đốc thu các khoản thuộc ngân sách Trung ương như: tiền sử dụng đất, thu phí, thu cổ tức... Đẩy mạnh việc triển khai hóa đơn điện tử; tiếp tục triển khai các giải pháp thu thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại qua các sàn thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số...

Tại Hội nghị giao ban của Bộ Tài chính (ngày 8/10), Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc yêu cầu, trong thời gian tới, ngành Thuế cần tiếp tục đẩy mạnh việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, triển khai các ứng dụng nộp thuế qua điện thoại thông minh để các tổ chức, cá nhân có thể nộp thuế mọi lúc, mọi nơi, 24/7. Cơ quan Thuế các cấp cần đẩy nhanh việc triển khai hóa đơn điện tử có mã xác thực, qua đó kiểm soát được dòng tiền, dòng hàng, hạn chế được gian lận thông qua hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Thuế chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, trong đó tập trung vào các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế; tiếp tục triển khai việc thu thuế qua các sàn thương mại điện tử; tăng cường công tác giáo dục đào tạo cán bộ công chức; đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế vì mục tiêu cao nhất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

Thùy Linh