Giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách

18:50 | 26/11/2021

(HQ Online) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1990/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Những ngân hàng nào được nới "room" tín dụng?
16 ngân hàng đã giảm hơn 15.500 tỷ đồng lãi suất cho vay theo cam kết
Tín dụng cho nhà ở xã hội đang khó khăn như thế nào?
Giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH
Ngân hàng Chính sách xã hội đã tích cực giải ngân hỗ trợ kịp thời vốn cho quá trình sản xuất.

Theo đó, Chính phủ quyết định giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quy định về lãi suất.

Quyết định yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội tăng cường các biện pháp cân đối chi phí hoạt động để thực hiện việc giảm lãi suất cho vay trong phạm vi kế hoạch vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và chi phí quản lý được giao năm 2021.

Thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với các chương trình tín dụng chính sách nêu trên áp dụng đối với các khoản vay còn dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội từ ngày 1/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Sau ngày 31/12/2021, lãi suất cho vay của các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định 1990/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 1/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Hương Dịu

Liên kết hữu ích