Giảm hơn 1.300 cuộc kiểm tra sau thông quan

10:05 | 14/09/2020

(HQ Online) - Số cuộc kiểm tra sau thông quan giảm mạnh so với cùng kỳ 2019 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Cục Kiểm tra sau thông quan: Chủ công đấu tranh chống gian lận xuất xứ
Cục Kiểm tra sau thông quan tăng thu ngân sách 62%
Thu về cho ngân sách 580 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan
Hải quan Hải Phòng hạn chế thanh tra, kiểm tra sau thông quan doanh nghiệp
2313 ktstq
Biểu đồ: T.Bình.

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 8 (kỳ báo cáo 16/7-15/8), toàn Ngành thực hiện kiểm tra sau thông quan 95 cuộc, trong đó có 25 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 70 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan.

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 70,9 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách số tiền là 59,2 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến 15/8, toàn ngành đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 847 cuộc, trong đó có 271 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 576 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan.

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 821,49 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách số tiền là 778,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, so với cùng kỳ 2019, số cuộc kiểm tra giảm tới 61% (tương đương giảm 1.312 cuộc), nhưng số tiền thực thu vào ngân sách chỉ giảm 37%.

Như vậy, bình quân số tiền thu nộp từ mỗi cuộc kiểm tra từ đầu năm 2020 đến nay cao hơn bình quân so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân từ đầu năm 2020 đến 15/8 là khoảng 920 triệu đồng/cuộc, cao hơn bình quân năm ngoái khoảng 60% (năm 2019 bình quân hơn 570 triệu đồng/cuộc).

Đặc biệt, tại Cục Kiểm tra sau thông quan dù số cuộc kiểm tra giảm tới 56% nhưng số tiền thu nộp ngân sách tăng tới 65% so với cùng kỳ 2019.

Cụ thể, từ đầu năm đến 15/8, Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện 73 cuộc, tổng số tiền đã thực thu vào ngân sách là 444,8 tỷ đồng.

Thái Bình