Gần 80 nghìn tỷ đồng được Kho bạc gửi có kỳ hạn tại ngân hàng bằng phương thức điện tử

14:06 | 11/01/2021

(HQ Online) - Sau một tháng triển khai thực hiện việc gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại qua Hệ thống Quản lý ngân quỹ, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại đạt gần 80.000 tỷ đồng.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư qua Kho bạc Nhà nước tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2019
Giải ngân được gần 80% kế hoạch năm vốn đầu tư công
Hết tháng 11, giải ngân vốn đầu tư qua Kho bạc Nhà nước tăng mạnh so với cùng kỳ 2019
Ảnh Thuỳ Linh.
KBNN sẽ rà soát, đánh giá, theo dõi để đảm bảo Hệ thống luôn được vận hành an toàn, bảo mật. Ảnh Thuỳ Linh.

Trên cơ sở quy định tại Thông tư số 64/2019/TT-BTC ngày 16/9/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 314/2016/TT-BTC ngày 28/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 5/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước về việc gửi tiền có kỳ hạn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi theo phương thức điện tử, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thiết kế, xây dựng Hệ thống Quản lý ngân quỹ để thực hiện việc gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại và đã đưa vào vận hành chính thức kể từ ngày 1/12/2020.

Theo ông Lưu Hoàng, Cục trưởng Cục Quản lý ngân quỹ (KBNN), tính đến ngày 31/12/2020, KBNN đã thực hiện các đợt chào gửi tiền qua Hệ thống Quản lý ngân quỹ với tổng số tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại đạt gần 80.000 tỷ đồng.

Một tháng triển khai gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại qua Hệ thống Quản lý ngân quỹ đã đem lại những kết quả đáng khích lệ.

Cụ thể, nghiệp vụ này giúp thủ tục thực hiện các giao dịch an toàn, bảo mật, minh bạch, đơn giản, thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí cho cả ngân hàng thương mại và KBNN. Bởi lẽ tất cả các bước của quy trình (từ bước KBNN gửi thông báo nhu cầu gửi tiền có kỳ hạn; ngân hàng thương mại gửi bản chào nhận tiền gửi; KBNN mở bản chào, xác định kết quả lựa chọn ngân hàng thương mại để gửi tiền có kỳ hạn; KBNN gửi thông báo kết quả lựa chọn ngân hàng thương mại để gửi tiền có kỳ hạn đến bước ký kết phụ lục hợp đồng gửi tiền) được thực hiện trên Hệ thống Quản lý ngân quỹ. Tổng thời gian thực hiện một giao dịch gửi tiền trong 4 ngày làm việc (rút ngắn 2 ngày so với quy định tại Thông tư số 64/2019/TT-BTC).

Bên cạnh đó, theo ông Lưu Hoàng, hệ thống Quản lý ngân quỹ được các ngân hàng thương mại tham gia đánh giá là thân thiện, dễ sử dụng khi mà các thao tác thực hiện khá đơn giản, giao diện gần gũi, trong đó, phải kể đến các tiện ích hỗ trợ người sử dụng như: email gửi tự động đến địa chỉ thư điện tử của người sử dụng khi có thông báo của KBNN được gửi lên Hệ thống, thông báo tại màn hình trang chủ tự động chỉ dẫn đến màn hình thao tác nghiệp vụ...

Mặt khác, do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng (2 ngày kiểm thử và 15 ngày triển khai thí điểm) nên các ngân hàng thương mại tham gia vào Hệ thống đã không gặp khó khăn, bỡ ngỡ khi bắt đầu thực hiện giao dịch trên Hệ thống. Đồng thời, trong quá trình triển khai vận hành, KBNN đã thường xuyên rà soát, kiểm tra Hệ thống và kịp thời hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc của ngân hàng thương mại, nên trong 1 tháng vận hành đã không để xảy ra sai sót, sự cố ảnh hưởng đến kết quả các đợt chào.

Đặc biệt, hệ thống Quản lý ngân quỹ cũng đã giúp cho việc thông tin, phối hợp giữa KBNN và đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính được kịp thời khi mà thông tin về các đợt chào gửi tiền có kỳ hạn của KBNN được Hệ thống Quản lý ngân quỹ tự động tổng hợp, gửi báo cáo đến Bộ Tài chính cùng lúc gửi thông báo cho các ngân hàng thương mại.

Đại diện KBNN khẳng định, kết quả triển khai vận hành Hệ thống Quản lý ngân quỹ sẽ tiếp tục được KBNN rà soát, đánh giá, theo dõi để đảm bảo Hệ thống luôn được vận hành an toàn, bảo mật, hiệu quả cho người sử dụng.

Thùy Linh