EuroCham: Kết quả tham vấn trị giá hải quan nên có hiệu lực trong 12 tháng

13:52 | 30/06/2020

(HQ Online) - Sách Trắng do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố đã đưa ra nhiều đề xuất, khuyến nghị để hoạt động hải quan được thuận lợi hơn.

Tăng cường rà soát, kiểm tra, phân loại trị giá hải quan đối với mặt hàng sợi
Thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần
Hợp nhất hai thông tư quy định về trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu
1232 img 0097
Tham vấn trị giá hải quan tại Chi cục Hải quan cảng Cái Lân, Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: T.Trang.

Cụ thể, về vấn đề tham vấn trị giá hải quan, EuroCham ủng hộ Quyết định 1404/QĐ-TCHQ ngày 29/4/2020 của Tổng cục Hải quan đưa vào áp dụng trên toàn quốc một trình tự cho phép nhà nhập khẩu thường xuyên có giao dịch được nộp hồ sơ tham vấn một lần và sử dụng nhiều lần.

Nhưng cơ quan này khuyến nghị kết quả tham vấn trị giá hải quan này nên có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng.

Ngoài ra, EuroCham cũng cho rằng, cần cho phép nhà nhập khẩu tiếp cận hồ sơ chứng từ và cung cấp lý giải để thuyết phục cơ quan Hải quan chấp nhận giá trị được khai báo, giúp doanh nghiệp hiểu quy định về trị giá hải quan nào được cơ quan Hải quan diễn giải và áp dụng.

Cơ quan Hải quan cần ban hành văn bản pháp luật hướng dẫn áp dụng trên toàn quốc để hướng dẫn nhà nhập khẩu/xuất khẩu xử lý trong tình huống hồi tố những điều chỉnh liên quan đến giá chuyển nhượng, cụ thể là làm rõ liệu thông tin khai báo xuất khẩu/nhập khẩu đã được đăng ký trước đây có cần khai báo lại không.

EuroCham khuyến nghị cơ quan Hải quan Việt Nam cho phép doanh nghiệp xuất nhập khẩu được tự nguyện công khai những điều chỉnh của giá chuyển nhượng mà không xử phạt khi doanh nghiệp tự nguyện công khai; điều chỉnh hệ thống hải quan thích ứng với việc điều chỉnh giá chuyển nhượng hàng loạt

Đối với việc phân loại mã số HS, cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đã đánh giá những nỗ lực của Hải quan Việt Nam trong việc tăng cường sự nhất quán trong việc áp dụng mã HS trên toàn quốc, ví dụ như ban hành Quyết định 583 về danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về phân loại hàng hóa.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn mong muốn Tổng cục Hải quan nêu rõ quy tắc lý giải việc phân loại được áp dụng khi phân loại mã số HS.

Ngoài ra, cơ quan Hải quan cần tiếp tục thực hiện công bố trên trang thông tin chính thức của mình (bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh) tất cả các tài liệu phân loại hợp pháp.

EuroCham cũng mong muốn Nghị định sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu sẽ sớm được ban hành.

Hương Dịu