Đưa 5.000 seal định vị điện tử vào sử dụng phục vụ giám sát hải quan

12:56 | 28/03/2022

(HQ Online) - Công tác quản lý, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan tiếp tục được hiện đại hóa khi Tổng cục Hải quan bổ sung, đưa vào sử dụng 5.000 seal định vị điện tử.

Lực lượng Hải quan sử dụng trang phục mới từ 1/4/2022
Tổng cục Hải quan mua thêm 5.000 seal định vị điện tử
Yêu cầu sử dụng hiệu quả seal định vị và máy soi container
Công chức Hải quan Hoành Mô (Cục Hải quan Quảng Ninh) kiểm tra hàng hóa. Ảnh: Q.H
Công chức Hải quan Hoành Mô (Cục Hải quan Quảng Ninh) kiểm tra hàng hóa. Ảnh: Q.H

Sử dụng tối đa seal định vị được trang bị

Trong tổng số 5.000 seal định vị điện tử đang được Tổng cục Hải quan trang bị cho các cục hải quan trên cả nước, Cục Hải quan Hải Phòng và Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh là hai đơn vị được bàn giao số lượng seal lớn nhất, lần lượt là 800 seal và 700 seal, nâng tổng số seal đã được trang bị lên 1.000 seal mỗi đơn vị.

Tiếp đó, các đơn vị Bà Rịa-Vũng Tàu được bàn giao 200 seal, nâng tổng số đã được bàn giao lên 350 seal; các đơn vị Bình Dương được bàn giao 150 seal, Đồng Nai 150 seal, Hà Nội 150 seal, Tây Ninh 200 seal, Bắc Ninh 200 seal nâng tổng số seal đã được trang bị ở mỗi đơn vị lên 300 seal.

Bên cạnh đó, số seal cũng được bàn giao cho các đơn vị hải quan khác trên cả nước theo đặc thù địa bàn quản lý.

Theo danh mục phân bổ seal định vị điện tử, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố, sau khi được bàn giao seal định vị điện tử, hướng dẫn thao tác, vận hành thiết bị, chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc sử dụng seal định vị điện từ kể từ ngày được bàn giao để giám sát đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan.

Trong đó, hàng hóa quá cảnh; hàng hóa gửi kho ngoại quan; hàng kinh doanh tạm nhập – tái xuất (bao gồm cả kinh doanh tạm nhập – tái xuất gửi kho ngoại quan) vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến địa điểm lưu giữ hoặc vận chuyển đến của khẩu xuất phải sử dụng seal định vị điện tử để niêm phong, giám sát, khi sử dụng hết seal định vị điện tử thì mới sử dụng seal, niêm phong hải quan khác để niêm phong theo quy định.

Trường hợp còn seal định vị điện tử sau khi đã sử dụng niêm phong cho các hàng hóa nêu trên thì sử dụng để giám sát đối với hàng hóa khác thuộc đối tượng phải niêm phong hải quan theo quy định tại Điều 50 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan bằng seal định vị điện tử theo quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 138/QĐ-TCHQ ngày 21/1/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và các văn bản chỉ đạo liên quan của Tổng cục Hải quan.

Đồng thời, các chi cục hải quan trực thuộc sử dụng seal định vị để niêm phong giám sát đối với những lô hàng vận chuyển đến đơn vị hải quan sở hữu, quản lý thiết bị seal định vị điện tử theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 7 Quyết định số 138/QĐ-TCHQ. Quá 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận seal định vị điện tử mà không phát sinh hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát về đơn vị hải quan sở hữu, quản lý thiết bị seal định vị điện tử thì phải hoàn trả seal định vị điện tử bằng phương thức chuyển phát nhanh.

Bên cạnh đó, để số seal định vị được sử dụng hiệu quả, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan chủ trì, phối hợp với Cục Giám sát quản lý về hải quan và nhà thầu thực hiện đào tạo, hướng dẫn sử dụng hệ thống seal định vị điện tử, thiết bị seal định vị điện tử đảm bảo sau khi nhận bàn giao cục hải quan các tỉnh, thành phố đưa vào sử dụng ngay để giám sát hải quan.

Bên cạnh đó, quá trình đào tạo, hướng dẫn thực hiện hệ thống, thiết bị và quy trình sử dụng seal định vị điện tử cũng là dịp để Tổng cục Hải quan nắm bắt, ghi nhận các kiến nghị của hải quan địa phương để tổng hợp, hoàn thiện Quyết định sửa đổi Quyết định 138/QĐ-TCHQ đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với thực tế triển khai và quy định của pháp luật.

Nâng cao hiệu quả giám sát

Được biết, phần mềm quản lý seal định vị điện tử hiện tại của Tổng cục Hải quan là phần mềm bản quyền được xây dựng với mục tiêu nâng cao năng lực, hiệu quả công tác giám sát của cơ quan Hải quan đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan vận chuyển bằng container và được đánh giá có rủi ro cao trong quá trình vận chuyển.

Container/hàng hóa được áp dụng phương thức giám sát bằng seal định vị điện tử GPS được theo dõi, giám sát đầy đủ, chặt chẽ theo thời gian thực hoặc gần với thời gian thực.

Hệ thống phần mềm quản lý seal định vị điện tử có các chức năng tối thiểu bao gồm các chức năng phục vụ công tác quản lý thiết bị seal định vị điện tử; các chức năng phục vụ người dùng như quản lý thông tin về tuyến đường, vị trí; thiết lập và quản lý cảnh báo; chức năng báo cáo, thống kê...

Tuy nhiên, để phục vụ nhu cầu nghiệp vụ hải quan, phần mềm này không hoạt động hoàn toàn độc lập mà còn cần có sự đồng bộ, trao đổi thông tin với các hệ thống nghiệp vụ khác của ngành Hải quan, do vậy hệ thống quản lý seal định vị điện tử còn có chức năng chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu giữa hệ thống giám sát sử dụng seal định vị GPS với các hệ thống ứng dụng nghiệp vụ khác của Hải quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hải quan một cách toàn diện.

N.Linh