Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan: Đảm bảo nguyên tắc một hành vi vi phạm chỉ bị xử phạt một lần

10:23 | 15/10/2019

(HQ Online) - Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan đang được Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành trung ương, địa phương và các DN. Theo đó, dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan đảm bảo nguyên tắc các hành vi vi phạm xử lý thống nhất, tránh chồng chéo.

du thao nghi dinh xu phat vi pham hanh chinh ve hai quan dam bao nguyen tac mot hanh vi vi pham chi bi xu phat mot lan Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan: Đảm bảo tính khả thi và phù hợp với thực tế
du thao nghi dinh xu phat vi pham hanh chinh ve hai quan dam bao nguyen tac mot hanh vi vi pham chi bi xu phat mot lan Hải quan Hải Phòng: Nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm trong lĩnh vực hải quan
du thao nghi dinh xu phat vi pham hanh chinh ve hai quan dam bao nguyen tac mot hanh vi vi pham chi bi xu phat mot lan Vi phạm hành chính lĩnh vực hóa chất, vật liệu nổ bị phạt đến 200 triệu đồng
du thao nghi dinh xu phat vi pham hanh chinh ve hai quan dam bao nguyen tac mot hanh vi vi pham chi bi xu phat mot lan Sửa quy định xử phạt vi phạm hành chính để phù hợp với thực tế
du thao nghi dinh xu phat vi pham hanh chinh ve hai quan dam bao nguyen tac mot hanh vi vi pham chi bi xu phat mot lan
Công chức Hải quan KCN Sóng Thần (Hải quan Bình Dương) kiểm tra nguyên phụ liệu NK. Ảnh: TH.

Theo Ban soạn thảo, dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan sẽ thống nhất việc xử phạt đối với trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm nhưng các hành vi này có mối quan hệ nguyên nhân - kết quả của nhau. Cụ thể, xử phạt đối với hành vi vi phạm chính sách quản lý hàng hoá XNK mà hàng hoá bị tiêu thụ trong thời gian chờ hoàn thành việc thông quan (vi phạm quy định về giám sát hải quan - Điều 12 Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính về hải quan).

Theo quy định hiện hành tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan thì hành vi vi phạm chính sách quản lý hàng hoá XNK được quy định tại Điều 14 Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan; hành vi tiêu thụ hàng hoá NK trong thời gian chờ hoàn thành việc thông quan mà hàng hoá có vi phạm chính sách mặt hàng được quy định tại Điều 12 Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan.

Qua thời gian thực hiện các quy định của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan, Ban soạn thảo nhận thấy, có đơn vị thực hiện xử phạt 1 hành vi (xử phạt theo quy định tại Điều 12) nhưng có đơn vị lại xử phạt 2 hành vi (theo Điều 14). Điều này dẫn đến chưa thống nhất và đảm bảo nguyên tắc một hành vi vi phạm chỉ bị xử phạt một lần. Đồng thời, cũng chưa đảm bảo việc xử phạt được bao quát, đầy đủ và minh bạch.

Do đó, Ban soạn thảo cho rằng dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan nên quy định theo hướng vi phạm chính sách quản lý hàng hoá XNK mà hàng hoá bị tiêu thụ trong thời gian chờ hoàn thành việc thông quan thì xử phạt về hành vi vi phạm quy định về giám sát hải quan (Khoản 5,6,7 và 8 Điều 12 dự thảo).

Cũng tại Điều 12 Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính về hải quan hiện hành thì một số hành vi đang được quy định độc lập như: Tự ý phá niêm phong hải quan, tiêu thụ hàng hoá đang chịu sự giám sát hải quan… cần được sửa đổi theo hướng kết nối các hành vi vi phạm này chỉ xử phạt một lần hành vi vi phạm trên nguyên tắc sửa đổi, bổ sung hành vi tại dự thảo Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan.

Cụ thể như hành vi không đảm bảo nguyên trạng niêm phong hải quan và hành vi tiêu thụ hàng hoá đang chịu sự giám sát hải quan được kết nối thành hành vi: Không bảo quản nguyên trạng niêm phong hải quan mà hàng hoá đang chịu sự giám sát hải quan đã bị tiêu thụ.

Ban soạn thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung hành vi “Tự ý phá niêm phong hải quan” thành “Không đảm bảo nguyên trạng niêm phong hải quan; không đảm bảo nguyên trạng niêm phong của hãng vận chuyển đối với trường hợp không phải niêm phong hải quan theo quy định trong quá trình vận chuyển hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan; sử dụng niêm phong hải quan giả mạo hoặc niêm phong của hãng vận chuyển giả mạo".

Ban soạn thảo cho rằng, căn cứ quy định tại Khoản 4, Khoản 6, Điều 50 Thông tư 38/2015/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC thì người khai hải quan ngoài trách nhiệm bảo quản nguyên trạng niêm phong hải quan còn phải bảo quản nguyên trạng niêm phong của hãng vận chuyển trong những trường hợp theo quy định hàng hoá không phải niêm phong hải quan và có niêm phong của hãng vận chuyển. Do vậy, việc sửa đổi, bổ sung để bao quát đầy đủ các hành vi vi phạm liên quan đến niêm phong hàng hoá đang chịu sự giám sát hải quan.

Cũng theo Ban soạn thảo, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan sửa đổi, bổ sung nhóm hành vi. Cụ thể, tại Điểm b Khoản 1 Điều 12 dự thảo bổ sung hành vi tiêu hủy phế liệu, phế phẩm đối với hàng gia công, sản xuất hàng XK, DN chế xuất mà không thông báo với cơ quan Hải quan.

Điểm g Khoản 2 Điều 12 dự thảo sẽ bổ sung theo hướng lưu giữ hàng hóa được đưa về bảo quản tại địa điểm không đáp ứng đủ điều kiện quy định của pháp luật mà không có lý do chính đáng. Ngoài ra, dự thảo Nghị định bổ sung quy định để xử phạt cho trường hợp “hàng hóa không có kết quả kiểm tra chuyên ngành” (được thể hiện tại Điểm b Khoản 5 Điều 12 dự thảo) như trường hợp hàng hóa không đạt chất lượng NK nhằm ngăn chặn các trường hợp tổ chức, cá nhân đã đăng ký kiểm tra chuyên ngành, sau đó được mang hàng về bảo quản chờ kết quả kiểm tra nhưng không mang đi kiểm tra và đã tiêu thụ hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan trong thời gian này.

Đảo Lê