Đơn hàng mới tăng nhanh nhất kể từ tháng 11/2018

14:08 | 04/05/2021

(HQ Online) - Tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam mạnh lên trong tháng 4. Các công ty đã phải tăng số lượng việc làm và tăng mua hàng để đáp ứng mức tăng nhanh chóng của sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới.

Công bố Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam
Nhu cầu quốc tế cải thiện giúp gia tăng lượng đơn hàng mới
Đơn hàng mới tăng nhanh nhất kể từ tháng 11/2018
Số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng 8 tháng liên tiếp

Ngày 4/5, IHS Markit công bố chỉ số Nhà Quản trị Mua hang – PMI của Việt Nam tăng tháng thứ 3 liên tiếp, đạt 54,7 điểm trong tháng 4 so với 53,6 điểm trong tháng 3. Điều này cho thấy các điều kiện hoạt động của lĩnh vực sản xuất cải thiện đáng kể và đây là mức cải thiện mạnh nhất kể từ tháng 11/2018.

Lĩnh vực sản xuất tăng trưởng trong tháng 4 với các dấu hiệu cho thấy khách hàng đã sẵn sàng đặt những đơn hàng lớn hơn trước. Tổng số lượng đơn đặt hàng mới tăng tháng thứ 8 liên tiếp và tốc độ tăng là nhanh nhất trong gần 2 năm rưỡi. Số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng tiếp tục tăng trong bối cảnh nhu cầu quốc tế cải thiện.

Số lượng đơn đặt hàng mới tăng dẫn đến sản lượng sản xuất tăng, và tăng trưởng cũng đạt mức nhanh nhất kể từ tháng 11/2018. Các công ty sản xuất hàng hóa tiêu dùng có mức tăng sản lượng mạnh nhất trong số ba lĩnh vực được khảo sát.

Kỳ vọng đại dịch Covid-19 sẽ vẫn được kiểm soát dẫn đến nhu cầu tăng và việc đưa ra các dòng sản phẩm mới, đã hỗ trợ niềm tin của các công ty về triển vọng sản lượng trong 12 tháng tới.

Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại IHS Markit, đánh giá, kết quả khảo sát chỉ số PMI mới nhất cho thấy lĩnh vực sản xuất Việt Nam đã khởi sắc vào đầu quý 2. Sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh nhất kể từ cuối năm 2018, và có những báo cáo đầy khích lệ rằng, khách hàng thường sẵn sàng đặt các đơn hàng lớn với niềm tin mạnh mẽ vào sự bền vững của bức tranh tăng trưởng hiện tại. Tương tự như vậy, các nhà sản xuất cũng tăng hoạt động mua hàng và tăng hàng tồn kho để sẵn sàng tăng sản lượng trong các tháng tới.

Nguyễn Hiền