ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH: Đổi mới thủ tục hải quan, cải cách và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

10:08 | 10/11/2022

(HQ Online) - Nhiều vấn đề liên quan đến thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan được sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC và Thông tư 39/2018/TT-BTC trên tinh thần đơn giản, công khai và thuận lợi cho người khai hải quan thực hiện. Những nội dung cải cách nổi bật được Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan Đào Duy Tám chia sẻ với Tạp chí Hải quan.

Ngọc Linh