Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP Hải Phòng thông báo (CV 773)

10:08 | 26/05/2022

(HQ Online) - Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP Hải Phòng đang xem xét xử lý các lô hàng nhập khẩu tồn đọng lưu giữ tại cảng Hải Phòng đã quá thời hạn làm thủ tục hải quan theo quy định (chi tiết theo danh sách đính kèm).

Vậy, Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP Hải Phòng thông báo để các tổ chức hoặc cá nhân là chủ sở hữu hợp pháp của các lô hàng trên mang toàn bộ giấy tờ có liên quan đến Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP Hải Phòng (Địa chỉ: P904, tầng 9, số 159 Lê Hồng Phong, P. Đông Hải, Q. Hải An, TP Hải Phòng; liên hệ đ/c Bùi Văn Dương, số điện thoại 0982.869.219) để làm việc.

Quá thời hạn quy định, nếu không có người đến nhận hàng, cơ quan Hải quan sẽ xử lý các lô hàng trên theo quy định của Pháp luật.

TKTS