Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP Hải Phòng thông báo (CV 451)

13:37 | 18/05/2020

(HQ Online) - Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP Hải Phòng đang xem xét xử lý các lô hàng nhập khẩu tồn đọng lưu giữ tại các cảng Hải Phòng đã quá thời hạn làm thủ tục hải quan theo (danh sách đính kèm).                       

Vậy, Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP Hải Phòng thông báo để các tổ chức hoặc cá nhân là chủ sở hữu hợp pháp của các lô hàng trên mang toàn bộ giấy tờ có liên quan đến Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP Hải Phòng (địa chỉ P 904 tầng 9, số 159 Lê Hồng Phong, phường Đông Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) để làm việc.

Quá thời hạn quy định, nếu không có người đến nhận hàng, Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP Hải Phòng sẽ xử lý lô hàng trên theo quy định của pháp luật.

TKTS