Doanh nghiệp thẩm định giá hành nghề cần đảm bảo tuân thủ pháp luật

09:38 | 25/02/2020

(HQ Online) - Như Báo Hải quan đã đưa tin, vừa qua, Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính đã tổ chức công tác thẩm định giá tại các doanh nghiệp và phát hiện vẫn còn có thiếu sót trong quá trình thẩm định giá cần được chấn chỉnh kịp thời.

doanh nghiep tham dinh gia can hanh nghe dam bao tuan thu phap luat Giá vàng trong nước tăng “dữ dội” lên gần 50 triệu đồng/lượng
doanh nghiep tham dinh gia can hanh nghe dam bao tuan thu phap luat Xử lý trên 21.000 sản phẩm phòng dịch Covid-19 "thổi" giá
doanh nghiep tham dinh gia can hanh nghe dam bao tuan thu phap luat Giá vàng “phi nước đại”, tiến tới 47 triệu đồng/lượng
doanh nghiep tham dinh gia hanh nghe can dam bao tuan thu phap luat
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Nhiều doanh nghiệp chưa quán triệt quy định mới

Thống kê cho thấy, hiện nay, Việt Nam có khoảng 300 doanh nghiệp thẩm định giá đang hoạt động với khoảng 1.400 thẩm định viên về giá đang hành nghề. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính cho biết, hiện vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá chưa tuân thủ quy định của pháp luật dẫn đến bị xử phạt vi phạm hành chính, bị đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Thực tế, qua công tác kiểm tra của Bộ Tài chính, đa số các doanh nghiệp được kiểm tra đã chấp hành các quy định về quản lý hoạt động thẩm định giá và tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam. Một số thiếu sót mà các doanh nghiệp được kiểm tra trong năm 2018 thường mắc phải đã ít gặp hơn trong năm 2019 như về lưu trữ kế hoạch thẩm định giá tại hồ sơ thẩm định giá, về sử dụng phương pháp thẩm định giá thứ 2 để kiểm chứng...

Đặc biệt, kết quả kiểm tra một số doanh nghiệp cho thấy các doanh nghiệp này đã có ý thức chấp hành pháp luật về thẩm định giá tốt hơn, các thiếu sót trước đây cơ bản được khắc phục mặc dù vẫn tồn tại một vài thiếu sót về mặt kỹ thuật. Việc chấm điểm đánh giá chất lượng thẩm định giá thực hiện theo Thông tư mới (Thông tư số 25/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ Tài chính) đã đánh giá toàn diện và chính xác hơn về chất lượng và năng lực của doanh nghiệp thẩm định giá.

Qua kiểm tra hồ sơ thẩm định giá tại doanh nghiệp cho thấy, các doanh nghiệp còn một số tồn tại, thiếu sót về mặt kỹ thuật trong quá trình thẩm định giá, cần được chấn chỉnh trong thời gian tới. Nguyên nhân chủ yếu là do một số doanh nghiệp còn chưa quán triệt đầy đủ và kịp thời các quy định mới của pháp luật về thẩm định giá.

Một số doanh nghiệp chưa thực hiện tốt việc rà soát, kiểm soát chất lượng thẩm định giá nội bộ tại doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 323/2016/TT-BTC và Thông tư số 25/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính. Bên cạnh đó, một số thẩm định viên còn thiếu kinh nghiệm thẩm định giá và hiểu biết chưa sâu về tài sản thẩm định giá và thị trường của tài sản thẩm định giá nên chưa có những đánh giá, biện luận cần thiết để có kết luận phù hợp về giá trị của tài sản thẩm định giá.

Xử lý nghiêm sai phạm

Cục trưởng Cục Quản lý giá cho rằng, các doanh nghiệp và thẩm định viên về giá cần hành nghề, đảm bảo tuân thủ pháp luật. Về phía Bộ Tài chính, Bộ sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát và đánh giá sự tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp thẩm định giá, trường hợp còn xảy ra sai sót sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Để xử lý, Bộ Tài chính đã yêu cầu tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp thẩm định giá thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam trong quá trình thực hiện thẩm định giá. Đồng thời, tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật, trước hết là Hệ thống Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam.

Trong đó, đặc biệt lưu ý thực hiện đầy đủ và nghiêm túc quy trình thẩm định giá, nhất là việc khảo sát, thu nhập và phân tích thông tin. Lập đầy đủ các biên bản khảo sát thực tế thẩm định giá vào phiếu thu thập thông tin. Các thông tin thu thập phải ghi rõ nguồn, bảo đảm tính khách quan, trung thực. Thông tin phải được kiểm chứng, xác minh nhằm bảo đảm độ tin cậy và chất lượng thông tin trước khi đưa vào áp dụng các phương pháp thẩm định giá để ước tính giá trị tài sản cần thẩm định. Đồng thời, thực hiện đầy đủ các bước áp dụng tính toán trong từng phương pháp thẩm định giá mà thẩm định viên lựa chọn.

Các doanh nghiệp thẩm định giá cần phát hành Báo cáo kết quả thẩm định giá và Chứng thư thẩm định giá đúng theo mẫu quy định tại Tiêu chuẩn thấm định giá Việt Nam; lưu trữ hồ sơ đầy đủ theo quy định. Cục Quản lý giá đã yêu cầu doanh nghiệp rà soát toàn bộ hồ sơ thẩm định giá lưu trữ đúng quy định, bổ sung thêm các tài liệu còn thiếu, chấn chỉnh hoạt động lưu trữ hồ sơ, bảo đảm theo đúng quy định.

Cục Quản lý giá đã yêu cầu tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp thẩm định giá ban hành quy định về kiểm soát chất lượng thẩm định giá nội bộ của doanh nghiệp; thường xuyên tổ chức đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những sai sót trong quá trình thẩm định giá.

H.Vân