Doanh nghiệp chế xuất có được thuê kho ngoài để lưu giữ nguyên liệu không?

15:27 | 26/05/2019

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có trả lời Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam (DNCX), Cục Hải quan Hà Nội, Cục Hải quan Hải Phòng về việc thuê kho ngoài DNCX để lưu giữ nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất và thành phẩm do công ty sản xuất ra.

doanh nghiep che xuat co duoc thue kho ngoai de luu giu nguyen lieu khong Doanh nghiệp thủy sản đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến hợp đồng xuất khẩu
doanh nghiep che xuat co duoc thue kho ngoai de luu giu nguyen lieu khong Chính sách thuế GTGT đã đảm bảo bình đẳng giữa các doanh nghiệp
doanh nghiep che xuat co duoc thue kho ngoai de luu giu nguyen lieu khong
CBCC Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc hướng dẫn DN thực hiện thủ tục. Ảnh: N.Linh

Theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC, cơ quan Hải quan các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thuê kho bên ngoài DNCX.

Đối với trường hợp của Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam trên cơ sở kết quả kiểm tra điều kiện kho thuê, Tổng cục Hải quan cho biết Công ty được thuê kho của Công ty TNHH dịch vụ phân phối Senko (Việt Nam) (KCN dệt may Phố Nối, Yên Mỹ, Hưng Yên) để lưu giữ nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất và thành phẩm do Công ty sản xuất, Công ty không được thực hiện sản xuất tại kho này, thời hạn thuê kho kể từ ngày ký công văn này đến ngày 25/02/2020.

Trường hợp các bên cho thuê kho và Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam chấm dứt hợp đồng thuê kho trước thời hạn đã thỏa thuận tại các hợp đồng đã ký kết, chậm nhất 15 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng thuê kho Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam phải thông báo cho Tổng cục Hải quan, Chi cục Hải quan quản lý kho thuê, Chi cục Hải quan quản lý DNCX và công văn này hết hiệu lực kể từ ngày chấm dứt hợp đồng thuê kho của các bên.

Trường hợp hết thời hạn thuê kho và Công ty vẫn còn nhu cầu thuê kho, Công ty phải có đề nghị bằng văn bản kèm theo hồ sơ, 30 ngày trước khi kết thúc thời hạn thuê kho ngày 25/02/2020.

Công ty có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với các hoạt động liên quan đến kho thuê.

Nguyên liệu, vật tư, thành phẩm khi vận chuyển từ Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam đến kho thuê để lưu giữ phải có đầy đủ chứng từ theo quy định hiện hành.

Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chỉ đạo các Chi cục Hải quan liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam tại kho thuê theo quy định. Trường hợp phát hiện vi phạm, hoặc vướng mắc vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn xử lý.

N.Linh