ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH: Tăng chất và lượng của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ

11:17 | 20/04/2023

(HQ Online) - Trao đổi với Tạp chí Hải quan, Phó Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro (Tổng cục Hải quan) Hồ Ngọc Phan cho biết thời gian tới, Tổng cục Hải quan tiếp tục có những đổi mới, điều chỉnh đề tăng số lượng doanh nghiệp tham gia và nâng cao hiệu quả Chương trình hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

Mục tiêu tăng số doanh nghiệp tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ
Mở rộng đối tượng tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ
Cùng hành động để doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật hải quan

Phó Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro (Tổng cục Hải quan) Hồ Ngọc Phan cho biết thời gian tới, Tổng cục Hải quan tiếp tục có những đổi mới, điều chỉnh đề tăng số lượng doanh nghiệp tham gia và nâng cao hiệu quả Chương trình hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

Thái Bình - Trần Ánh