Đình chỉ chế độ doanh nghiệp ưu tiên với Công ty thủy sản Âu Vững I

15:45 | 08/08/2018

(HQ Online)- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định chỉ chế độ ưu tiên trogn lĩnh vực Hải quan đối với Công ty chế biến XNK thủy sản Âu Vững I (Bạc Liêu).

dinh chi che do doanh nghiep uu tien voi cong ty thuy san au vung i

Ảnh: Internet.

Được biết, Công ty chế biến XNK thủy sản Âu Vững I bị đình chỉ chế độ doanh nghiệp ưu tiên do không còn đáp ứng các điều kiện đặt ra.

Trước đó, ngày 22/6/2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định 1749/QĐ-TCHQ áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực Hải quan đối với Công ty CP Chế biến thủy sản XNK Âu Vững I.

Công ty CP Chế biến thủy sản XNK Âu Vững I có trụ sở tại huyện Giá Rai (nay là thị xã Giá Rai), tỉnh Bạc Liêu, hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy sản phục vụ XK và tiều thụ nội địa.

Theo Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan), Công ty CP chế biến thủy sản XNK Âu Vững I là DN đầu tiên được công nhận DN ưu tiên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Như vậy, hiện cả nước còn 64 doanh nghiệp đnag được áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực Hải quan.

Tháng 5/2018, Tổng cục Hải quan đã đình chỉ chế độ doanh nghiệp ưu tiên đối Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn. Nguyên nhân Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn bị đình chỉ chế độ ưu tiên vì không đạt điều kiện về kim ngạch XNK.

Ngoài ra, thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên với một số DN khác, với lý do không đạt điều kiện về kim ngạch XNK.

Đó là trường hợp Công ty TNHH Samsung Vina (năm 2016) do Công ty chuyển đổi mô hình hoạt động từ sản xuất sang dịch vụ bảo hành; Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (năm 2017) chuyển hoạt động XNK sản phẩm từ Công ty mẹ của Tập đoàn sang giao trực tiếp cho các đơn vị thành viên thực hiện.

Năm 2013, Tổng cục Hải quan cũng đã đình chỉ chế độ ưu tiên với DN đầu tiên là Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) với lý do không tuân thủ các điều kiện một DN ưu tiên phải thực hiện trong quá trình được công nhận.

Thái Bình