Điều kiện để doanh nghiệp NK linh kiện ô tô được hưởng thuế suất NK 0%

21:07 | 31/03/2018

(HQ Online)- Thực hiện chương trình ưu đãi thuế NK linh kiện phụ tùng ô tô theo quy định của Chính phủ, Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn hải quan các tỉnh, thành phố trong việc kiểm tra hồ sơ, thủ tục để áp dụng mức thuế suất 0% với nhóm hàng 98.49- linh kiện ô tô.

dieu kien de doanh nghiep nk linh kien o to duoc huong thue suat nk 0

Ảnh minh họa. Nguyễn Hà

Theo đó, đối với hồ sơ hải quan, Tổng cục Hải quan hướng dẫn: Doanh nghiệp nộp hồ sơ theo quy định chi tiết tại điểm b, khoản 3 Điều 7a Nghị định số 125/2017/ND-CP. Đối với yêu cầu về Bảng kê các tờ khai hải quan hàng hoá NK, hàng kê số tiền thuế đã nộp theo từng từ khai hải quan hàng hoá NK quy định tại mục b, khoản 3 Điều 7a.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình.

Về thời gian DN nộp hồ sơ, để được hưởng thuế suất 0%, yêu cầu doanh nghiệp lập hồ sơ chính xác, đầy đủ và nộp hồ sơ cho cơ quan Hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình để đề nghị áp dụng mức thuế suất 0% của Nhóm 98.49 đối với các linh kiện ô tô đã NK để sản xuất, lắp ráp các nhóm xe ô tô đăng ký theo lộ trình của Chương trình trong giai đoạn đề nghị, chậm nhất sau 60 ngày kể từ ngày 30/6 hoặc ngày 31/12 hàng năm. 

Phía cơ quan Hải quan, chi cục hải quan nơi tiếp nhận hồ sơ thực hiện kiểm tra hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình, hồ sơ đề nghị áp dụng thuế suất 0% do doanh nghiệp nộp, đối chiếu với hồ sơ hải quan linh kiện ô tô NK và các thông tin dữ liệu liên quan có trong các hệ thống thông tin của cơ quan Hải quan để xác định đối tượng và các điều kiện áp dụng Chương trình ưu đãi thuế quy định tại khoản 2, Điều 7a của Nghị định so 125/2017/NĐ-CP. 

Đồng thời thực hiện chức năng 5. Tra cứu › 2. Chi tiết hồ sơ xuất nhập khẩu trên Hệ thống Kế toán tập trung để tra cứu đối chiếu thông tin chứng từ của doanh nghiệp cung cấp phù hợp với số liệu về số tiền thuế đã nộp, số tiền thuế đề nghị được hoàn trên Hệ thống Kế toán tập trung. 

Trường hợp có nội dung cần làm rõ thì cơ quan hải quan yêu cầu doanh nghiệp giải trình, bổ sung thông tin tài liệu liên quan. 

Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng đối tượng và điều kiện để được áp dụng Chương trình ưu đãi thuế thì cơ quan hải quan có văn bản trả lời cho doanh nghiệp được biết. 

Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện để được áp dụng Chương trình ưu đãi thuế và doanh nghiệp có số tiền thuế đã nộp đối với số linh kiện ôtô đã NK lớn hơn số tiền thuế phải nộp theo mức thuế suất của nhóm 98.49 thì cơ quan Hải quan thực hiện xử lý tiền thuế nộp thừa cho doanh nghiệp theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng đối tượng và điều kiện quy định để được áp dụng Chương trình ưu đãi thuế nhưng đã đăng ký tờ khai NK ở nhiều Chi cục khác nhau thì Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị áp dụng thuế suất 0% lập Biên bản kết luận kiểm tra để xác định số tiền thuế NK đã nộp và số tiền thuế phải hoàn theo từng tờ khai NK từng đơn vị hải quan, đồng thời gửi Thông báo kèm Biên bản kết luận kiếm tra đên các chi cục hải quan nơi phát sinh số tiền thuế đề nghị hoàn trả để các chi cục ra quyết định thực hiện hoàn thuế theo quy định. 

Ngày 16/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, b9iểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khấu ngoài hạn ngạch thuế quan, trong đó có quy định về Chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô nhập khẩu tại Điều7a của Nghị định. Theo đó, áp dụng mức thuế suất 0% với nhóm hàng 98.49- linh kiện ô tô NK.

Hải Nam