Điều chỉnh hoạt động hai kho ngoại quan tại Bắc Ninh và Tiền Giang

16:12 | 16/05/2022

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành các quyết định tạm dừng hoạt động kho ngoại quan, bãi chứa hàng thuộc kho ngoại tại Bắc Ninh và Tiền Giang.

Hàng nhập từ kho ngoại quan có nguồn gốc NK để gia công phải kê khai nộp thuế
Tăng cường quản lý hàng gửi kho ngoại quan, hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất
Công nhận kho ngoại quan của Công ty CP mía đường Bến Tre

Cụ thể, theo Quyết định 723/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan tạm dừng hoạt động bãi chứa hàng thuộc kho ngoại quan của Công ty cổ phần đầu tư Bắc Kỳ, tại khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh. Thời gian tạm dừng hoạt động bãi chứa hàng thuộc kho ngoại quan là 6 tháng.

Đồng thời tại Quyết định 728/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan tạm dừng hoạt động kho ngoại quan xăng dầu Soài Rạp-Hiệp Phước của Công ty cổ phần Kho cảng ngoại quan và thương mại xăng dầu Soài Rạp-Hiệp Phước làm chủ sở hữu tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Việc Tổng cục Hải quan tạm dừng hoạt động kho ngoại quan, bãi chứa hàng thuộc kho ngoại quan được xác định trên thực tế hoạt động hiện nay.

N.Linh