Điện tử hóa thu thập xử lý thông tin quản lý rủi ro

15:31 | 13/02/2022

(HQ Online) - Đẩy mạnh thu thập, trao đổi thông tin qua hệ thống hoặc môi trường điện tử, hạn chế sử dụng văn bản giấy để đảm bảo việc triển khai hải quan số, hải quan thông minh là những yêu cầu đặt ra trong công tác thu thập xử lý thông tin phục vụ công tác quản lý rủi ro năm 2022.

Sẽ có Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan quản lý hàng thương mại điện tử
Hoàn thiện khung khổ pháp lý về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và kinh doanh bảo hiểm
Thủ tướng yêu cầu xử lý các thông tin về công tác phòng, chống dịch
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Cục Hải quan Quảng Ninh). 	Ảnh: Q.Hùng
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Cục Hải quan Quảng Ninh). Ảnh: Q.Hùng

Thu thập thông tin 14.548 DN

Theo Cục Quản lý rủi ro (Tổng cục Hải quan), triển khai Kế hoạch thu thập xử lý thông tin năm 2021, trên cơ sở danh sách 15.929 DN được phân bổ thu thập thông tin (theo Quyết định số 3527/QĐ-TCHQ ngày 28/12/2020), các cục hải quan tỉnh, thành phố đã chủ động lập kế hoạch triển khai các hoạt động thu thập xử lý thông tin. Trong đó, đã thu thập thông tin của 271 DN thuộc lĩnh vực kinh doanh đặc thù, đạt 100% chỉ tiêu phân bổ. Đó là, DN cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế, DN kinh doanh hàng miễn thuế, DN kinh doanh cảng, kho, bãi, DN kinh doanh kho ngoại quan, DN kinh doanh địa điểm thu gom hàng lẻ, DN kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ, đại lý làm thủ tục hải quan, thông tin chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh quá cảnh hoặc người được chủ phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh ủy quyền). Cùng với đó, thu thập đầy đủ 19.017 lượt thông tin về phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; thông tin doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, thông tin DN kinh doanh giám định.

Cũng trong năm 2021, thông tin về 14.548 DN/15.929 DN có hoạt động xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; thông tin đại lý làm thủ tục hải quan đã được thu thập, đạt 91,3% cao hơn năm 2020 (83%). Một số cục hải quan tỉnh, thành phố đạt kết quả cao như các Cục Hải quan: Bình Dương, Bình Định, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Khánh Hòa.

Tuy nhiên, công tác thu thập thông tin tại một số cục hải quan tỉnh, thành phố còn chưa cao, chỉ đạt dưới 90% do các DN ngừng hoạt động hoặc giải thể, không đúng địa chỉ. Một số trường hợp khác DN không hợp tác hoặc không có người trả lời do tạm ngừng hoạt động vì ảnh hưởng dịch bệnh.

Chế tài xử lý DN cung cấp thông tin không chính xác

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch thu thập xử lý thông tin năm 2022.

Theo Cục Quản lý rủi ro, so với Kế hoạch thu thập xử lý thông tin năm 2021, để đảm bảo việc đánh giá tuân thủ, xếp hạng rủi ro kịp thời, chính xác trong khi các chỉ tiêu thông tin phục vụ hệ thống tự động đánh giá, Kế hoạch thu thập xử lý thông tin năm 2022 đã yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tập trung thực hiện thu thập, xử lý thông tin người khai hải quan có trụ sở đóng theo địa bàn. Theo đó, Kế hoạch cũng đã đặt ra mục tiêu thu thập, cập nhật vào hệ thống 100% các chỉ tiêu thông tin đáp ứng yêu cầu tự động đánh giá tuân thủ, phân loại rủi ro đối với người khai hải quan trên hệ thống nghiệp vụ (theo quy định tại Thông tư 81/2019/TT-BTC).

Cũng theo Cục Quản lý rủi ro, về biện pháp, cách thức thực hiện, so với kế hoạch năm 2021, kế hoạch lần này đã yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh việc ứng dụng số hóa các thông tin trao đổi, cung cấp. Cụ thể, các đơn vị cần đẩy mạnh việc thu thập, trao đổi thông tin qua hệ thống hoặc môi trường điện tử, hạn chế sử dụng văn bản giấy trừ trường hợp cần thiết để đảm bảo việc triển khai hải quan số, hải quan thông minh. Đồng thời, chỉ đạo các chi cục trực thuộc chủ động thông báo, hướng dẫn DN sử dụng dịch vụ công trực tuyến (tại địa chỉ https://pus.customs.gov.vn/) để gửi Phiếu cung cấp, bổ sung thông tin DN tới cơ quan Hải quan theo phương thức nộp hồ sơ điện tử.

Mặt khác, về xử lý thông tin sau khi thu thập, các đơn vị cần tăng cường phối hợp với các cơ quan Thuế, Công an, Quản lý thị trường, các cơ quan quản lý liên quan trên địa bàn để tiến hành xác minh, thẩm định độ tin cậy của thông tin người khai hải quan cung cấp trong trường hợp thông tin có dấu hiệu khai báo sai lệch, không đúng thực tế.

Kế hoạch thu thập xử lý thông tin năm 2022 nêu rõ chế tài đối với các DN không hợp tác, không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không chính xác, có dấu hiệu gian dối. Ngoài các biện pháp phối hợp với cơ quan Thuế trên địa bàn xác minh, Cục Quản lý rủi ro yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo công chức cập nhật tình trạng không hợp tác của DN vào Hệ thống CRMS. Theo đó, thông tin này sẽ trực tiếp tác động đến phân loại rủi ro, đánh giá mức độ tuân thủ của DN.

Quang Hùng