Điểm mới trong kiểm tra đánh giá học sinh THCS, THPT

15:55 | 13/09/2020

(HQ Online) - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông mới vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và sẽ được áp dụng từ ngày 10/11 tới đây.

Hôm nay học sinh cả nước tựu trường, chuẩn bị năm học mới
Điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT
Thi tốt nghiêp THPT: 273 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán

Theo đó, môn học có từ 35 tiết trở xuống/năm học có 2 đầu điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên. Môn học có từ trên 35 tiết đến 70 tiết/năm học có 3 đầu điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên. Môn học có từ trên 70 tiết/năm học có 4 đầu điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên.

4051 hh
Việc kiểm tra, đánh giá giữa kỳ và kiểm tra cuối kỳ được thực hiện thông qua bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án học tập.

Theo Thông tư số 26, việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua hình thức hỏi- đáp, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập.

Việc kiểm tra, đánh giá giữa kỳ và kiểm tra cuối kỳ được thực hiện thông qua bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án học tập. Đối với bài thực hành, dự án học tập phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá trước khi thực hiện.

Trong mỗi học kì, một môn học có một điểm kiểm tra giữa kỳ và một điểm cuối kỳ. Như vậy so với Thông tư 58 năm 2011, điểm kiểm tra 1 tiết đã được loại bỏ, số đầu điểm ở từng môn đã giảm. Môn nhiều nhất chỉ còn 6 đầu điểm.

Một điểm mới của Thông tư số 26 kết hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng điểm số với các môn học.

Đánh giá bằng nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh trong quá trình học tập mô học. Đánh giá bằng điểm số kết quả thực hiện các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng đối với môn học. Kết quả đánh giá theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10.

Việc xét công nhận danh hiệu học sinh cũng có sự thay đổi. Ngoài việc công nhận đạt danh hiệu học sinh giỏi học kì hoặc cả năm, học sinh tiên tiến còn có học sinh đạt thành tích nổi bật hoặc có tiến bộ vượt bậc trong học tập.

D.Ngân