Đến 15/12, xuất nhập khẩu đạt 633 tỷ USD

10:56 | 21/12/2021

(HQ Online) - 15 ngày đầu tháng 12, quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục đạt con số ấn tượng.

Hết tháng 11 kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 602 tỷ USD
Hơn 63 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Hàn Quốc
Sửa soạn đón mốc xuất nhập khẩu 600 tỷ USD
Đến 15/12, xuất nhập khẩu đạt 633 tỷ USD
Kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục đạt kết quả ấn tượng những ngày cuối năm. Ảnh: T.Bình.

Theo số liệu Tổng cục Hải quan vừa công bố, xuất khẩu 15 ngày đầu tháng 12 đạt 15,78 tỷ USD.

15 ngày đầu tháng, có 4 nhóm hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên gồm: điện thoại, máy vi tính, máy móc, dệt may.

Trong đó, điện thoại đạt 2,56 tỷ USD, qua đó nâng tổng kim ngạch tính từ đầu năm đến 15/12 lên 54,5 tỷ USD, tiếp tục là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất cả nước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 2,5 tỷ USD và tính chung kim ngạch từ đầu năm lên 48 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 1,87 tỷ USD, tính chung từ đầu năm lên 35,9 tỷ USD; dệt may đạt 1,58 tỷ USD và kim ngạch chung từ đầu năm đạt 30,7 tỷ USD.

Ngoài các nhóm hàng lớn nêu trên, tính từ đầu năm đến 15/12 còn 4 nhóm hàng đạt kim ngạch từ 10 tỷ USD trở lên gồm: giày dép đạt 16,67 tỷ USD; gỗ và sản phẩm 14 tỷ USD; sắt thép 11,27 tỷ USD; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 10 tỷ USD.

Chiều ngược lại, nhập khẩu đạt 15,53 tỷ USD trong 15 ngày đầu tháng này. Trong đó 3 nhóm hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên là: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (đạt 3,76 tỷ USD); máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng (đạt 1,95 tỷ USD); điện thoại và linh kiện (đạt 1,7 tỷ USD).

Từ đầu năm đến 15/12 có 6 nhóm hàng đạt kim ngạch từ 10 tỷ USD. Nhóm hàng lớn nhất là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 71,9 tỷ USD.

Các nhóm hàng tiếp theo: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng (đạt 44,3 tỷ USD); điện thoại và linh kiện (đạt 20,3 tỷ USD); vải (đạt 13,63 tỷ USD); chất dẻo nguyên liệu (đạt 11 tỷ USD); sắt thép (đạt 11 tỷ USD).

Tính từ đầu năm đến 15/12, quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 633,223 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 317,446 tỷ USD, nhập khẩu 315,777 tỷ USD, như vậy, cán cân thương mại của nước ta thặng dư gần 1,7 tỷ USD.

Thái Bình