Đề nghị xây dựng hệ thống dữ liệu điện tử về sở hữu trí tuệ

10:31 | 05/07/2018

(HQ Online)- Theo Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu, qua triển khai rà soát việc thực hiện Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015, của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuê, đơn vị thấy có phát sinh vướng mắc.

de nghi xay dung he thong du lieu dien tu ve so huu tri tue

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan BR-VT. Ảnh: Nguyễn Huế

Cụ thể, hiện nay các trường hợp được Tổng cục Hải quan chấp nhận kiểm tra giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ rất nhiều. Tuy nhiên, việc tra cứu thông tin, hồ sơ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ vẫn đang phải thực hiện thủ công, gây hạn chế, mất nhiều thời gian cho cán bộ hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Để giải quyết vướng mắc này, Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu kiến nghị Tổng cục Hải quan nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thông tin dữ liệu điện tử về sở hữu trí tuệ chung cho toàn ngành. Hê thống dữ liệu này sẽ giúp công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được thuận lợi.

Nguyễn Huế