Đẩy mạnh hoạt động cải cách hiện đại hóa hải quan

19:59 | 07/04/2021

(HQ Online) - Những tháng đầu năm 2021, mặt dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cũng như thời điểm Tết Nguyên đán nhưng các hoạt động cải cách hiện đại hóa hải quan vẫn được Tổng cục Hải quan tích cực triển khai.

Cung cấp thêm yêu cầu kỹ thuật thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số
Tổng cục Hải quan lên kế hoạch chi tiết thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin
Xúc tiến thực hiện chủ trương thuê dịch vụ công nghệ thông tin
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh

Cụ thể, Tổng cục Hải quan tiếp tục thực hiện các hoạt động triển khai Đề án xây dựng Chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 2021-2030. Nghiên cứu xây dựng Khung Kế hoạch cải cách, hiện đại hóa giai đoạn 2021-2025.

Các hoạt động đối tác Hải quan – Doanh nghiệp được triển khai liên tục. Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 29/QĐ-TCHQ ngày 8/01/2021 về kế hoạch phát triển quan hệ đối tác hải quan doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2021; nghiên cứu hoạt động hỗ trợ tuân thủ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản ghi nhận ý kiến về hoạt động hợp tác trong năm 2020 và tham khảo sáng kiến hợp tác năm 2021.

Đặc biệt, Tổng cục Hải quan đã tích cực triển khai chủ trương thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số theo Quyết định 97/QĐ-BTC ngày 26/1/2021 của Bộ Tài chính. Đây là chủ trương lớn để góp phần sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại ngang tầm Hải quan các nước phát triển hàng đầu thế giới.

Theo Quyết định số 97, việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin sẽ mang lại các lợi ích cơ bản, hơn hẳn so với phương thức đầu tư công nghệ thông tin như: rút ngắn thời gian xây dựng hệ thống, đáp ứng đồng bộ các yêu cầu nghiệp vụ trong khoảng thời gian xác định là 1 năm thay vì 5 năm theo cách đầu tư công nghệ thông tin thông thường; giảm thiểu rủi ro về mặt tài chính trong việc xây dựng và triển khai hệ thống công nghệ thông tin.

Nếu so về mặt bằng tương đương số lượng chức năng thì kinh phí dự kiến thuê dịch vụ công nghệ thông tin thấp hơn so với kinh phí mà Nhật Bản đã thông báo khi nâng cấp hệ thống VNACCS/VCIS.

Ngoài ra, nếu thực hiện nâng cấp hệ thống VNACCS/VCIS thì thời gian thực hiện các thủ tục và nâng cấp kéo dài gần 4 năm. Trong khi đó, khi thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin thì Tổng cục Hải quan sẽ nhanh chóng và chủ động triển khai hệ thống công nghệ thông tin mới, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan.

Để triển khai Quyết định 97/QĐ-BTC, Tổng cục Hải quan đã ban hành các Quyết định thành lập: Ban chỉ đạo và Tổ tham mưu giúp việc cho Ban chỉ đạo triển khai thuê dịch vụ CNTT thực hiện Hải quan số.

Nhóm xây dựng đề án đã nỗ lực, tập trung nghiên cứu, phân tích đánh giá các tài liệu về yêu cầu bài toán nghiệp vụ, mô hình quản lý hải quan, kiến trúc hệ thống, trên cơ sở thực tiễn hoạt động tại đơn vị phát huy sáng kiến nhằm hoàn thiện hơn nữa về mô hình hệ thống, cách thức tổ chức vận hành thông minh, hiệu quả cũng như phát hiện, khắc phục những khiếm khuyết của hệ thống, sẵn sàng kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, doanh nghiệp và các bên liên quan phục vụ quản lý nhà nước về hải quan.

N.Linh