Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan có hiệu lực từ 15/11

18:44 | 15/10/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan hướng dẫn cục hải quan các tỉnh thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan.

Hướng dẫn thực hiện Quyết định về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu
Hai mặt hàng nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan
4942-10-4350-10-1135-img-0108
Kho ngoại quan tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội). Ảnh: N.Linh

Trước đó, ngày 21/09/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2020.

Để triển khai thực hiện, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành thông báo Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/09/2020 của Thủ tướng Chính phủ đến các doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan và các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động xuất nhập khẩu thuộc đơn vị quản lý và giao các chi cục hải quan niêm yết Quyết định này tại địa điểm làm thủ tục hải quan của chi cục.

Thực hiện đúng các nội dung quy định tại Quyết định, cụ thể: hàng hóa của chủ hàng nước ngoài chưa ký hợp đồng bán hàng cho doanh nghiệp ở Việt Nam hoặc chờ xuất khẩu sang nước thứ ba, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ nước ngoài chờ đưa vào thị trường trong nước hoặc chờ xuất khẩu sang nước thứ ba thuộc danh mục hàng hóa quy định tại Điều 3 Quyết định số 27/2000/QĐ-TTg ngày 21/09/2020 nêu trên không được gửi kho ngoại quan.

Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 27/2000/QĐ-TTg ngày 21/09/2020 của Thủ tướng Chính phủ, nếu phát sinh vướng mắc, báo cáo kịp thời và đề xuất biện pháp xử lý.

N.Linh