Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan phát huy vai trò lãnh đạo nhiệm vụ chính trị

16:28 | 31/12/2019

(HQ Online) - Sáng 31/12, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020. Hội nghị có sự tham dự của Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thân.

dang uy co quan tong cuc hai quan phat huy vai tro lanh dao nhiem vu chinh tri Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan bám sát chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị
dang uy co quan tong cuc hai quan phat huy vai tro lanh dao nhiem vu chinh tri Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan: Tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 10
dang uy co quan tong cuc hai quan phat huy vai tro lanh dao nhiem vu chinh tri
Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan Nguyễn Xuân Phương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 của Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan. Ảnh: N.Linh

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả công tác Đảng năm 2019 trên các mặt: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Qua đó cho thấy, trong năm 2019, Đảng ủy cũng như các chi, đảng bộ trực thuộc đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, của đơn vị bằng việc không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành vào các nghị quyết, chương trình kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý của chi, đảng bộ; đề ra các giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, đảng biên, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện, qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao

Trong đó, nổi bật nhất là kết quả thu NSNN, tính đến ngày 22/12/2019, thu đạt 339.534 tỷ đồng, bằng 113% dự toán, bằng 107,6% so với chỉ tiêu phấn đấu, tăng 11,5% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và chống thất thu ngân sách nhà nước toàn Ngành đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, phá nhiều chuyên án lớn, quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia được Chính phủ và các ngành đánh giá cao.

Công tác cải cách hành chính hiện đại hóa hải quan được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Việc đổi mới quản lý nguồn nhân lực dựa trên năng lực theo vị trí việc làm năm 2019 đã đạt được nhiều kết quả, tạo ra phong trào học tập nhằm nâng cao trình độ kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ và hiệu quả làm việc của CBCC đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn nay. Việc đầu tư trang thiết bị hiện đại trong công tác kiểm tra giám sát hải quan góp phần nâng cao hiệu quả công việc, giảm áp lực cho DN.

Ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai sâu rộng, năm 2019 ngành Hải quan tập trung xây dựng và hoàn thiện đề án tái thiết kế tổng thể hệ thống công nghệ thông tin ngành Hải quan; xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử ngành hải quan; tiếp tục mở rộng thực hiện thanh toán điện tử; mở rộng hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM)…, qua đó góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, tăng tính minh bạch, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực quản lý nhà nước.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết văn bản của Trung ương, của đảng ủy cấp trên, trọng tâm là triển khai Nghị quyết Trung ương 8, 10, 11 khóa XII của Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững sự ổn định trong Đảng bộ; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Trong năm qua, trong Đảng bộ không có cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; không có đảng viên vi phạm trong lĩnh vực nghiệp vụ phải xử lý; Đảng ủy hoàn thành 100% các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ mà chương trình công tác năm 2019 đề ra.

Triển khai nhiệm vụ năm 2020, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan xác định bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng thì trong toàn Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Trong đó trọng tâm là tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch… nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020; tiếp tục áp dụng chuẩn mức quốc tế, quy trình quản lý hải quan hiện đại nhằm tạo thuận lợi tối đa cho cộng đồng DN; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực; tăng cường công tác kiểm soát chống buôn lậu và gian lận thương mại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và đặc biệt là xây dựng lực lượng hải quan chuyên nghiệp, hiện đại.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thân đánh giá cao kết quả nổi bật và toàn diện của Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan năm 2019.

Triển khai nhiệm vụ năm 2020, đồng chính Nguyễn Hữu Thân nhấn mạnh một số nội dung quan trọng. Theo đó, Đảng ủy phải phối hợp với lãnh đạo các Tổng cục, nhất là thủ trưởng các đơn vị chủ động, trách nhiệm tham mưu đề xuất các giải pháp quyết liệt, hiệu quả, sáng tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đảng bộ cơ quan, tiến tới đại hội lần thứ 25 của Đảng bộ Bộ và Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, cùng với tuyên truyền, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, dân tộc và 75 năm ngành Tài chính và Hải quan.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Hưu Thân lưu ý Đảng ủy, bí thư cấp ủy, tổ chức Đảng cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đảng viên, công chức, người lao động trong Đảng bộ…

Tại hội nghị Tổng kết, đại diện Đảng ủy Bộ Tài chính đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho đồng chí Nguyễn Phi Hùng và Huy hiện 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Chu Hồng Anh, nguyên là cán bộ công tác tại Cục Điều tra chống buôn lậu và Cục Thuế Xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan).

N.Linh