Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan bám sát chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị

20:33 | 04/10/2019

(HQ Online) - Ngày 4/10, dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn, Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý III và phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV năm 2019.

dang uy co quan tong cuc hai quan bam sat chi dao cac nhiem vu chinh tri Khối cơ quan thuộc Tổng cục Hải quan tại phía Nam học tập Nghị quyết Trung ương 10
dang uy co quan tong cuc hai quan bam sat chi dao cac nhiem vu chinh tri Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan: Tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 10
dang uy co quan tong cuc hai quan bam sat chi dao cac nhiem vu chinh tri Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan: Đưa Nghị quyết Trung ương 7 vào chương trình hành động
dang uy co quan tong cuc hai quan bam sat chi dao cac nhiem vu chinh tri
Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn chủ trì hội nghị. Ảnh: N.Linh

Báo cáo sơ kết công tác Đảng quý III, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan Nguyễn Xuân Phương cho biết, bám sát chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, Đảng ủy, Tổng cục Hải quan đã chủ động cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, chính sách của nhà nước các nhiệm vụ chính trị của ngành, của Đảng bộ, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, chỉ đạo quyết liệt các giải pháp về nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Đồng thời phát huy vai trò Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia về chống buôn lậu và hàng giả, Đảng ủy, Tổng cục Hải quan đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành tích cực triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, kiểm tra chuyên ngành nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật, thực thi công vụ đối với CBCC hải quan, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ đã đạt được nhiều thành tích trong việc chỉ đạo, điều hành đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ hiện đại hóa công tác điều hành, giảm thiểu giấy tờ hành chính, tạo thuận lợi cho DN và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hải quan.

Trong công tác thu ngân sách nhà nước, các đơn vị tiếp tục tập trung đồng bộ, quyết liệt thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ theo Chỉ thị 723/CT-TCHQ ngày 30/1/2019 và Nghị quyết chuyên đề số 868-NQ/ĐU ngày 5/3/2019 của Đảng ủy cơ quan. Kết quả, quý III/2019, thu NSNN đạt 85.100 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2018, lũy kế từ đầu năm đến 30/9 thu NSNN đạt 261.599 tỷ đồng bằng 87,1% dự toán, bằng 82,9% chỉ tiêu phấn đấu tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Bên cạnh đó, Đảng bộ tăng cường chỉ đạo công tác điều tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và chống thất thu NSNN. Tính từ 16/12/2018 đến 15/9/2019, toàn ngành đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ gần 13.000 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính gần 2.200 tỷ đồng, số thu NSNN đạt gần 240 tỷ đồng; cơ quan Hải quan đã ban hành 28 quyết định khởi tố, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 79 vụ. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra sau thông quan; thanh tra và kiểm tra… tiếp tục được đẩy mạnh, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm, truy thu thuế, góp phần chống thất thu NSNN.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chương trình kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra. Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết văn bản của Trung ương, của đảng ủy cấp trên; trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII, Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững ổn định trong Đảng bộ, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên, trong Đảng bộ không có cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong quý III, Đảng ủy hoàn thành cơ bản các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ mà chương trình công tác đã đề ra.

Triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan xác định nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng ủy, Tổng cục Hải quan là quyết tâm phấn đấu hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2019. Đảng ủy yêu cầu các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, bí thư các chi, đảng bộ và thủ trưởng các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thiện cơ chế chính sách; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; đồng thời đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, chủ động phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới…

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ cơ quan, hướng tới Đại hội XIII của Đảng; chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên, của Đảng ủy cơ quan về công tác Đảng, trọng tâm là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 6, 8, 10 khóa XII của Đảng; Quyết định 126-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng… Triển khai chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2019 đối với chi, đảng bộ theo kế hoạch; đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm… nhằm trang bị cho CBCC có đủ trình độ nghiệp vụ để hướng dẫn DN về các vấn đề liên quan đến chính sách và các quy định pháp luật về hải quan, đáp ứng yêu cầu cải cách, hội nhập…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn đánh giá cao những kết quả công tác của toàn ngành Hải quan trong quý III và cho rằng, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan cần tiếp tục nâng cao vai trò của công tác Đảng trong việc triển khai những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Ngành như: Thu ngân sách nhà nước và chống thất thu ngân sách nhà nước; kịp thời phát hiện những vướng mắc, kẽ hở trong cơ chế chính sách để hoàn thiện các văn bản pháp luật, một mặt cải cách tạo thuận lợi cho hoạt động XNK hàng hóa nhưng đồng thời cũng đảm bảo công tác quản lý. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy những kết quả nổi bật trong thời gian qua trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh…

Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát... đảm bảo việc giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.

N.Linh