Đại lý thuế có đủ năng lực để làm dịch vụ cho doanh nghiệp

15:36 | 27/08/2018

(HQ Online)- Tại dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi, Bộ Tài chính đã đề xuất mở rộng phạm vi cung cấp các dịch vụ (tư vấn thuế, kế toán cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ) cho đại lý thuế nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

dai ly thue co du nang luc de lam dich vu cho doanh nghiep

Tính đến tháng 7/2018 cả nước mới chỉ có 460 doanh nghiệp đại lý thuế hoạt động. Ảnh TL.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến tháng 7/2018, cả nước mới chỉ có 460 doanh nghiệp đại lý thuế hoạt động với 1.124 nhân viên đại lý thuế hành nghề trong khi trên thực tế đã có trên 3.922 người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề. Như vậy, số lượng nhân viên đại lý thuế hành nghề chiếm tỷ lệ quá thấp so với số người đã được cấp chứng chỉ (gần 29%).

Theo Tổng cục Thuế, một trong những nguyên nhân khiến cho dịch vụ đại lý thuế thời gian qua chưa phát triển là do phạm vi cung cấp dịch vụ của đại lý thuế.

Theo quy định Luật hiện hành, phạm vi hoạt động của dịch vụ đại lý thuế là chỉ làm thủ tục về thuế mà không được thực hiện các dịch vụ khác nên nảy sinh nhiều bất cập. Trong khi đó, những người có chứng chỉ hành nghề đại lý thuế hoàn toàn có đủ trình độ để cung cấp dịch vụ kế toán cho đối tượng doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, đáp ứng được yêu cầu về chế độ kế toán với hệ thống tài khoản, sổ sách đơn giản theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Do đó, Bộ Tài chính cho rằng để đảm bảo hệ thống đại lý thuế phát triển và cũng là tạo thuận lợi, giảm chi phí cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ trong việc tuân thủ pháp luật kế toán cũng như pháp luật thuế thì cần thiết phải mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ (dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ) của đại lý thuế.

Sau khi lấy ý kiến của các doanh nghiệp và cơ quan liên quan, Bộ Tài chính cho rằng, để tương đồng với điều kiện quy định của Luật Kế toán về trình độ và điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề, Dự thảo Luật Quản lý thuế cũng đã quy định về điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế, theo đó người được cấp chứng chỉ cũng phải có điều kiện bằng cấp và thời gian công tác giống như quy định của Luật Kế toán.

Về môn thi, dự thảo Luật Quản lý thuế quy định rõ hai môn thi của kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề là môn Pháp luật thuế và Kế toán. Ngoài ra, để phát triển hệ thống Đại lý thuế và thuận lợi cho các Kiểm toán viên, Kế toán viên hành nghề đồng thời cũng đảm bảo trình độ để Đại lý thuế được làm dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, dự thảo Luật quy định người đã được cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên và Chứng chỉ Kế toán viên cũng được cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế mà không phải tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề đại lý thuế.

Dự thảo Luật cũng quy định nhân viên đại lý thuế phải tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức theo quy định.

Như vậy, với quy định tại dự thảo Luật Quản lý thuế, Bộ Tài chính khẳng định Đại lý thuế có đủ điều kiện, năng lực để làm dịch vụ cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ.

Thùy Linh