Đã thực hiện miễn, giảm hàng chục nghìn tỷ đồng tiền thuế

14:55 | 09/08/2022

(HQ Online) - Từ đầu năm đến nay Tổng cục Thuế đã thực hiện triển khai các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp thủy sản nỗ lực chế biến gia tăng xuất khẩu
Tổng cục Thuế đã thực hiện triển khai các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Internet.

Theo đó, việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo Nghị quyết 13/2021/UBTVQH15 ước tính làm giảm thu ngân sách nhà nước trong 7 tháng đầu năm 763,5 tỷ đồng. Cùng với đó, việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn, dầu hỏa theo Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ước tính làm giảm thu ngân sách nhà nước trong 7 tháng đầu năm 2022 khoảng 8.909 tỷ đồng.

Việc giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí theo Thông tư 120/2021/TT-BTC ước tính làm giảm thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2022 khoảng 900 tỷ đồng.

Cùng với đó, việc giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ về chính sách miễn giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc Hội ước làm giảm thu ngân sách nhà nước 12.000 tỷ đồng.

Ngành Thuế cũng đã thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo Nghị định 32/2022/NĐ-CP. Tính đến hết ngày 22/7, số tiền thuế dự kiến gia hạn khoảng 1.458 tỷ đồng.

Gia hạn thời hạn nộp thuế theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP ước tính khoảng 41.600 tỷ đồng, trong đó, thuế giá trị gia tăng kỳ tháng 5, tháng 6 và quý 2/2022 được gia hạn ước khoảng 16.600 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp quý 2/2022 ước khoảng 25.000 tỷ đồng.

Ngành Thuế cũng đã thực hiện miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 406/2021/NQ và NĐ 92/2021/NĐ-CP số tiền là 6.453 tỷ đồng, trong đó: thuế giá trị gia tăng được giảm là 1.116 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm là 1.388 tỷ đồng; miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là 3.628 tỷ đồng; tiền thuế được miễn chậm nộp là 321 tỷ đồng.

Toàn ngành Thuế cũng đã thực hiện giảm lệ phí trước bạ theo Nghị định số 103/2021/NĐ-CP là 6.554 tỷ đồng.

Thùy Linh