Cục Thuế TPHCM lưu ý một số vướng mắc liên quan đến hóa đơn điện tử

13:34 | 27/04/2022

(HQ Online) - Ngày 27/4, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp với Cục Thuế TPHCM tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp với sự tham gia của hơn 230 doanh nghiệp.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Hoá đơn điện tử mang lại lợi ích cho người nộp thuế và cơ quan nhà nước
Bà Hà Thái Hạnh,
Bà Hà Thái Hạnh, Phó Trưởng phòng, Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế TPHCM thông tin về những vướng mắc liên quan đến hóa đơn điện tử tại hội nghị. Ảnh: T.D

Ông Trần Phú Lữ, Phó Giám đốc ITPC cho biết, qua khảo sát, nắm tình hình, chúng tôi nhận thấy những vướng mắc, khó khăn liên quan đến lĩnh vực thuế và hóa đơn điện tử luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, bà Hà Thái Hạnh, Phó Trưởng phòng, Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế TPHCM đã có những lưu ý đối với doanh nghiệp về một số vướng mắc liên quan đến thực hiện hóa đơn điện tử và một số lưu ý giảm thuế GTGT theo Nghị định 115 của Chính phủ.

Liên quan đến việc lập hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), hóa đơn bán hàng điện tử cho hàng xuất khẩu, bà Hạnh cho biết, theo quy định Nghị định số 123 2020 NĐ-CP thì cơ sở kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ thì sử dụng hóa đơn GTGT điện tử.

Trường hợp tổ chức, cá nhân khai, tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng cho các hoạt động xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài. Khi hàng hóa vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ có quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, cơ sở lập hóa đơn GTGT điện tử hoặc hóa đơn bán hàng điện tử cho hàng hóa xuất khẩu.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, người mua ở nước ngoài có mã số thuế (MST) nước ngoài nhưng doanh nghiệp lập hóa đơn GTGT điện tử khi nhập mã số thuế người mua ở nước vào trường dữ liệu MST người mua thì không nhập được dữ liệu nên không lập được hóa đơn.

Doanh nghiệp nêu vướng mắc tại hội nghị. Ảnh: T.D
Doanh nghiệp nêu vướng mắc tại hội nghị. Ảnh: T.D

Trả lời vướng mắc này, đại diện Cục Thuế TPHCM cho biết, định dạng hóa đơn điện tử quy định trường dữ liệu MST người mua áp dụng áp dụng đối với người mua là cơ sở kinh doanh tại Việt Nam và có mã số thuế theo quy định của pháp luật quản lý thuế là mã 10 hoặc 13 số. Trường hợp người mua không có MST hoặc có MST nhưng không phải MST theo pháp luật quản lý thuế Việt Nam thì trên hóa đơn không phải thể hiện MST người mua. Do đó đối vói hóa đơn điện tử xuất khẩu hàng hóa mà người mua có MST theo quy định của pháp luật nước khác thì người bán không phải nhập thông tin MSST người mua trên hóa đơn.

Liên quan đến câu hỏi của Công ty DAIKIN Việt Nam về trường hợp nào được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, bà Hà Thái Hạnh cho biết, căn cứ Điều 55 Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định, tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có quyền tạo hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc tạo hóa đơn không có mã của cơ quan thuế để sử dụng nếu đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 91 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Theo đó, doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn không có mã của cơ quan thuế trong trường hợp sau khi doanh nghiệp thực hiện đăng ký sử dụng với cơ quan thuế và nhận được thông báo chấp nhận từ cơ quan này.

Tuy nhiên, hiện cơ quan thuế khuyến khích doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế với những lợi ích của loại hình hóa đơn này.

Bà Hà Thái Hạnh cũng lưu ý trường hợp đơn vị phụ thuộc trực tiếp bán hàng theo dõi hạch toán đầy đủ thuế GTGT đầu ra, đầu vào và khai thuế, nộp thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý thuế trực tiếp đơn vị phụ thuộc thì đơn vị phụ thuộc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử riêng. Doanh nghiệp (trụ sở chính-Công ty mẹ) không đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Với trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ, Cục Thuế TPHCM cho biết theo quy định, doanh nghiệp được sử dụng đồng thời dịch vụ hóa đơn điện tử của hai tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử và không phải đăng ký mới hay đăng ký thay đổi thông tin vì thông tin tổ chức cung cấp dịch vụ không phải là thông tin bắt buộc trên mẫu đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Cục Thuế TPHCM cũng lưu ý doanh nghiệp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử được lập cho từng giao dịch phát sinh. Do đó, trường hợp bán hàng hóa những người mua không có nhu cầu nhận hóa đơn thì người bán vẫn phải lập hóa đơn gửi đến Cơ quan thuế để cấp mã.

Ngoài ra, tại hội nghị Cục Thuế TPHCM cũng lưu ý doanh nghiệp một số vướng mắc liên quan đến việc lập hóa đơn điện tử gửi cho hàng khách có sai sót cần lập hóa đơn mới thay thế; quy định xử phạt vi phạm quy định chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 125 của Chính phủ trong trường hợp chuyển dữ liệu hóa đơn điện từ đến cơ quan Thuế quá thời hạn…

Thu Dịu