Cục Thuế Hà Nội: Đẩy mạnh ủy nhiệm thu thuế đối với các hộ khoán

14:32 | 01/06/2020

(HQ Online) - Cục Thuế Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác ủy nhiệm thu thuế, song song với đó là xây dựng và triển khai công tác thu, nộp thuế đối với hộ kinh doanh theo hướng ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin.

cuc thue ha noi day manh uy nhiem thu thue doi voi cac ho khoan Hà Nội: Đã có 70% doanh nghiệp sử dụng hoá đơn điện tử
cuc thue ha noi day manh uy nhiem thu thue doi voi cac ho khoan Cục Thuế Hà Nội: Hoàn thành xong hồ sơ khoanh nợ, xóa nợ thuế trước ngày 1/7
cuc thue ha noi day manh uy nhiem thu thue doi voi cac ho khoan Thu từ khu vực sản xuất kinh doanh của Cục Thuế Hà Nội giảm sút
cuc thue ha noi day manh uy nhiem thu thue doi voi cac ho khoan
Cục Thuế Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công ủy nhiệm thu thuế. ảnh TL.

Theo Cục Thuế Hà Nội, với mục tiêu chuyển nhiệm vụ thu thuế đối với các hộ khoán, thời gian qua, đơn vị này đã ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai công tác ủy nhiệm thu thuế, thành lập ban chỉ đạo, tổ triển khai về công tác ủy nhiệm thu thuế trên địa bàn. Đồng thời, xây dựng quy trình tạm thời về ủy nhiệm thu thuế, ký kết hợp đồng và thực hiện trao đổi thông tin dữ liệu về số phải thu và đã nộp giữa cơ quan Thuế và đơn vị ủy nhiệm thu thuế. Bên cạnh đó, cơ quan Thuế cùng phối hợp với chính quyền quận, huyện, phường xã tăng cường công tác truyền thông để người nộp thuế hiểu và đồng thuận.

Tuy nhiên, Cục Thuế Hà Nội nhận định, kết quả ủy nhiệm thu thuế thời gian qua được đánh giá chưa mang lại hiệu quả như mục tiêu đề ra. Từ đó, lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội đã yêu cầu phòng quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác, phòng công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác ủy nhiệm thu thuế. Song song với đó, cơ quan Thuế xây dựng và triển khai công tác thu, nộp thuế đối với hộ kinh doanh theo hướng ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin và các hình thức thanh toán điện tử trong thời đại công nghệ 4.0, đảm bảo tạo mọi thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước.

Được biết, với mục tiêu chuyển nhiệm vụ thu thuế đối với các hộ khoán từ cán bộ thuế sang các đơn vị, tổ chức có đủ năng lực, kinh nghiệm, có điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh toán thuế, từ đó góp phần giảm chi phí xã hội và tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã triển khai thí điểm ủy nhiệm thu đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán tại nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội.

Thùy Linh