Cục Thuế doanh nghiệp lớn: Tập trung quản lý nhóm khách hàng quan trọng của ngành Thuế

20:04 | 27/12/2021

(HQ Online) - Chiều ngày 27/12/2021, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn (DNL). Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

10 sự kiện nổi bật năm 2021 của ngành Thuế
Năm 2021, ngành Thuế đã gửi 4 triệu thư điện tử tới người nộp thuế
Cục Thuế Hà Nội: Thu 14 nghìn tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn tại Tổng cục Thuế.

Tập trung quản lý tốt nhóm khách hàng quan trọng

Theo Tổng cục Thuế, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Tài chính về rà soát, sắp xếp, tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả bộ máy tổ chức nhằm tăng cường năng lực cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế, Tổng cục Thuế đã tham mưu, báo cáo Bộ Tài chính để thực hiện rà soát, nghiên cứu xây dựng và lấy ý kiến tham gia của các bộ, ngành về Đề án tổ chức lại Vụ Quản lý thuế DNL thành Cục Thuế DNL.

Ngày 30/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế. Theo đó, nâng cấp và tổ chức lại Vụ Quản lý thuế DNL thành Cục Thuế DNL.

Cục Thuế DNL được thành lập và tổ chức với đầy đủ các chức năng quản lý thuế là cơ sở tiền đề để ngành Thuế thực hiện cải cách mạnh mẽ công tác quản lý thu thuế, đặc biệt là thu ngân sách trung ương, theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong đó, ngân sách trung ương giữ vai trò chủ đạo, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ chi quốc gia, phục vụ cho những nhiệm vụ then chốt quan trọng về chính trị, xã hội, kinh tế và hỗ trợ các địa phương chưa cân đối được ngân sách.

Đồng thời, với mục tiêu lấy người nộp thuế là trung tâm để phục vụ, Cục Thuế DNL được thành lập cũng tạo điều kiện để ngành Thuế tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý thuế để đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như thực hiện chính sách, pháp luật thuế.

Theo ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, việc thành lập Cục Thuế DNL thuộc Tổng cục Thuế trên cơ sở tổ chức lại Vụ Quản lý thuế DNL là điểm nhấn quan trọng trong công tác thuế năm 2021 của ngành Thuế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước nói chung và trong công tác thuế nói riêng.

"Với đầy đủ các chức năng quản lý thuế, trước mắt sẽ trực tiếp quản lý thuế đối với 125 DNL, chiếm gần 0,015% số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước nhưng số thu chiếm tới 17% tổng thu ngân sách do ngành Thuế quản lý. Có thể nói đây là các khách hàng lớn, quan trọng của ngành Thuế và việc đưa các DNL về một đơn vị tại cơ quan Thuế cấp Trung ương trực tiếp quản lý là để ngành Thuế có thể hỗ trợ, phục vụ tốt hơn nữa nhóm khách hàng quan trọng này", ông Cao Anh Tuấn nói.

Tổng cục Thuế cũng cho biết, việc đưa các DNL về Trung ương quản lý sẽ không ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế vào ngân sách nhà nước, không tăng thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Ở chiều ngược lại, với việc Cục Thuế DNL trực tiếp quản lý, sẽ không bị giới hạn trong phạm vi một tỉnh, thành phố mà sẽ có thông tin tổng thể hoạt động của các doanh nghiệp trên phạm vi cả nước, qua đó sẽ tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền trong xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp quy định và hoạt động của các DNL, hướng đến mục tiêu thực hiện cải cách thủ tục hành chính tối đa, chính sách thuế đơn giản, minh bạch, dễ thực hiện, tiết giảm chi phí, thời gian tuân thủ nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế.

Không tạo thêm thủ tục hành chính

Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Mai Sơn cho biết, từ 1/1/2022, Cục Thuế DNL sẽ tiếp nhận và trực tiếp quản lý đối với 63 đơn vị do Cục Thuế Hà Nội hiện đang quản lý. Đây đều là là những Tập đoàn, Tổng công ty, đơn vị đầu ngành kinh doanh trong các lĩnh vực trọng điểm của quốc gia như: xăng dầu, dầu khí, điện lực, viễn thông, hàng không, ngân hàng, bất động sản, khoáng sản, bảo hiểm, chứng khoán.

Tính riêng tỷ trọng đóng góp cho ngân sách thì 63 đơn vị này chiếm bình quân khoảng 23,6% tổng thu ngân sách nhà nước do Cục Thuế Hà Nội quản lý thu hàng năm . Trong đó thu từ sản xuất kinh doanh của 63 đơn vị năm 2021 chiếm tỷ lệ khoảng 37,3% tổng thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Cục Thuế Hà Nội và dự kiến năm 2022 sẽ chiếm khoảng 41% tổng thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là một trong những nguồn thu trọng điểm góp phần giúp Cục Thuế Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị về thu ngân sách giai đoạn 2021 trở về trước.

Đại diện doanh nghiệp, ông Tào Đức Thắng, Tân Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel cũng cho rằng, ngay từ thời điểm ban đầu khi nghiên cứu và tham gia ý kiến với Tổng cục Thuế về Đề án tổ chức lại Vụ Quản lý thuế DNL, Viettel đã nhận thấy việc thành lập Cục Thuế DNL trong tình hình phát triển mới của nền kinh tế đất nước là rất phù hợp và đúng đắn. Việc thành lập Cục Thuế DNL tại cơ quan thuế ở cấp Trung ương, với đầy đủ các chức năng quản lý thuế sẽ khắc phục được những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực theo mô hình công ty mẹ - công ty con như Viettel; đảm bảo sự nhất quán trong việc triển khai, phổ biến chính sách, pháp luật thuế vào thực tế hoạt động của doanh nghiệp.

"Chúng tôi hy vọng đây sẽ là cơ sở, là tiền đề để cơ quan thuế nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp lớn đồng hành, phát triển cùng đất nước", ông Tào Đức Thắng nói.

Định hướng hoạt động cho Cục Thuế DNL, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà nhấn mạnh, trước hết, là cơ quan quản lý thuế, Cục Thuế DNL phải tuân thủ các quy định pháp luật trong đó có cả những quy định về chính sách thuế cũng như quản lý thuế. Với quy trình nghiệp vụ như hiện tại, đơn vị không được tạo thêm thủ tục hành chính, không tạo thêm những cải cách phức tạp, khó khăn với các doanh nghiệp. Cục cũng phải thực hiện tốt các chức năng quản lý thuế như: kê khai, thu, nộp, thanh tra, kiểm tra, thống kê...

Thứ trưởng Trần Xuân Hà cũng lưu ý, Cục Thuế DNL phải giải quyết tốt tất cả các mối quan hệ như: quan hệ với các doanh nghiệp; quan hệ với các cục thuế địa phương; quan hệ với các cơ quan tài chính ở trung ương như Kho bạc Nhà nước cũng như tại địa bàn các tỉnh, thành phố; quan hệ với các đơn vị trong Tổng cục Thuế.

"Chỉ ít ngày nữa Cục Thuế DNL sẽ chính thức hoạt động, lãnh đạo Bộ Tài chính tin tưởng rằng với nỗ lực và quyết tâm cao, Cục sẽ khắc phục được những khó khăn ban đầu triển khai có hiệu quả công việc theo chức trách được giao. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác quản lý thuế nói riêng cũng như công tác tài chính ngân sách nói chung", Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà nhận định thêm.

Thùy Linh