Cục Hải quan TP. Hà Nội thông báo (CV 551)

10:18 | 20/03/2023

(HQ Online) - Cục Hải quan TP. Hà Nội đang thực hiện thủ tục bán hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan đã được Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội xác lập quyền sở hữu toàn dân và đã phê duyệt phương án xử lý theo hình thức bản tài sản theo các quyết định: Quyết định số 814/QĐ-HQHN và Quyết định số 815/QĐ-HQHN ngày 22/07/2022; Quyết định số 54/2023/QĐ-HQHN và Quyết định số 55/2023/QĐ-HQHN ngày 10/02/2023.

Để có cở sở xác định giá bán khi tổ chức bán tài sản tồn đọng, Cục Hải quan TP. Hà Nội kính mời các tổ chức có đủ năng lực thẩm định, xác định một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Nội dung thẩm định:

Thẩm định giá của các tài sản tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan gồm: 23 mục hàng với tổng trọng lượng khoảng 7.400 kg theo Danh sách chi tiết tại (Phụ lục 1) đính kèm công văn này.

2. Hình thức thẩm định: Thẩm định trực tiếp.

3. Thời gian nhận hồ sơ: trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký công văn này.

4. Thời gian thực hiện: Dự kiến trước ngày 15/3/2023.

5. Địa điểm tổ chức khảo sát hàng hóa thẩm định:

Kho hàng không NCTS và kho hàng không ACSV, địa chỉ: Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.

6. Cơ quan trả phí thẩm định: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

7. Địa điểm nhận hồ sơ năng lực và báo giá/phí thẩm định

Các tổ chức gửi hồ sơ năng lực và báo giá/phí thẩm định đến Cục Hải quan TP. Hà Nội theo địa chỉ: Phòng Giám sát quản lý về Hải quan - Cục Hải quan TP. Hà Nội, số 129 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.

(Công chức liên hệ: Đặng Hương Thao, SĐT: 0912850589).

TKTS