Cục Hải quan TP. Hà Nội thông báo (CV 1691)

10:37 | 23/06/2022

(HQ Online) - Cục Hải quan TP. Hà Nội đang tiến hành làm thủ tục bán hàng hóa tồn đọng tại kho của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS) và kho của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam (ACSV) đã được Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội xác lập quyền sở hữu toàn dân hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan và đã phê duyệt phương án xử lý theo hình thức bản tài sản (theo các quyết định: Quyết định số 1383/QĐ-HQHN ngày 16/12/2021, Quyết định số 1384/QĐ-HQHN, Quyết định số 338/QĐ-HQHN ngày 18/4/2022, Quyết định số 339/QĐ-HQHN ngày 18/4/2022).

Để có cở sở xác định giá bán khi tổ chức bán tài sản tồn đọng, Cục Hải quan TP. Hà Nội kính mời các tổ chức có đủ năng lực thẩm định, xác định một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Nội dung thẩm định:

Thẩm định giá của các tài sản theo Phụ lục 1 đính kèm công văn này.

2. Hình thức thẩm định: Thẩm định trực tiếp.

3. Thời gian nhận hồ sơ: trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký công văn này.

4. Thời gian thực hiện: Dự kiến trước ngày 10/7/2022.

5. Địa điểm thẩm định: tại kho của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS) và kho của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam (ACSV), Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.

6. Cơ quan trả phí thẩm định: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Các tổ chức gửi hồ sơ năng lực và báo giá/phí thẩm định đến Cục Hải quan TP. Hà Nội theo địa chỉ: Phòng Giám sát quản lý về Hải quan - Cục Hải quan TP. Hà Nội, số 129 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.

(Công chức liên hệ: Đặng Hương Thao, SĐT: 0912850589).

Trân trọng./.

TKTS