Cục Hải quan TP Hà Nội thông báo (CV 1176)

15:01 | 16/05/2022

(HQ Online) - Cục Hải quan TP Hà Nội đang tiến hành làm thủ tục bán hàng hóa tồn đọng tại 7 kho chuyển phát nhanh. Hàng hóa gồm: 240 mục hàng (thiết bị máy, vải, điện thoại di động, máy tính, loa...) (Danh sách chi tiết đính kém công văn này).

Hàng hóa tồn đọng đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan của Cục trưởng Cục Hải quan TP Hà Nội.

Để có cơ sở xác định giá bán khi tổ chức bán niêm yết tài sản tồn đọng, Cục Hải quan TP Hà Nội kính mời các tổ chức có đủ năng lực thẩm định, xác định một số nội dung, cụ thể như sau:

  1. Nội dung thẩm định: xác định giá của các tài sản theo Danh sách đính kèm công văn này.
  2. Hình thức thẩm định: Thẩm định trực tiếp
  3. Thời gian nhận hồ sơ: trong vòng 5 ngày kể từ ngày ký công văn này
  4. Thời gian thực hiện: Dự kiến trước ngày 25/5/2022
  5. Địa điểm thẩm định: tại kho của các công ty Chuyển phát nhanh (Danh sách chi tiết đính kèm công văn này)
  6. Cơ quan trả phí thẩm định: Cục hải quan TP Hà Nội.

Các tổ chức gửi hồ sơ năng lực và báo giá/phí thẩm định đến Cục Hải quan TP Hà Nội theo địa chỉ: Phòng Giám sát quản lý về hải quan-Cục Hải quan TP Hà Nội, số 129 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.

Cán bộ liên hệ: Nguyễn Thị Việt Hà, SĐT 0913285922

TKTS