Công ty cổ phần Louis Capital bị xử phạt vì công bố thông tin sai lệch

08:41 | 18/11/2021

(HQ Online) - Công ty cổ phần Louis Capital (địa chỉ trụ sở chính Tầng 5 toà nhà SME Hoàng Gia, Tô Hiệu, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội) bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vì công bố thông tin sai lệch và không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Tổng CTCP Bảo Minh bị phạt vì công bố thông tin không đúng thời hạn
Thaiholdings và Dược Danapha bị xử phạt hơn 400 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin
Vi phạm công bố thông tin, loạt doanh nghiệp bị xử phạt
Công ty cổ phần Louis Capital bị xử phạt vì công bố thông tin sai lệch
Công ty cổ phần Louis Capital bị xử phạt 145 triệu đồng.

Theo đó, doanh nghiệp này bị phạt tiền 60 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2019.

DN này đồng thời cũng bị phạt tiền 85 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm công bố thông tin sai lệch. Cụ thể, tại Báo cáo tài chính riêng quý 4/2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019 công bố thông tin ngày 16/3/2020, Công ty trình bày khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng công nghiệp Hòa Sơn là khoản đầu tư vào công ty liên kết.

Tuy nhiên, tỷ lệ góp vốn và tỷ lệ biểu quyết tại Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng công nghiệp Hòa Sơn là 66%, chưa phù hợp với quy định tại khoản 9 Chuẩn mực kế toán số 25 về Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

UBCKNN yêu cầu Công ty cổ phần Louis Capital phải có biện pháp khắc phục hậu quả, buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch.

Hoài Anh